امیر سرتیپ دوم غضنفرآذرفر

دلاوری از خیل دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران با شما سخن می گوید............

عملیات رمضان

نماهنگی بسیار زیبا و دیدنی درباره عملیات رمضان مصاحه امیر سرتیپ دوم مهرابی با درجه ستوانی در صحنه رزم...

ریسک پذیری فرماندهان

سخرانی امیرسرتیب دوم مسعود بختیاری برای دانشجویان دانشگاههای آجا درباره رسیک پذیری فرماندهان در اردوگاه

امیر بختیاری : چه کسی گفته است ، ارتش چرا ندارد ؟

بخشی از سخنرانی امیر سرتیپ دوم بختیاری در جمع دانشجویان دانشگاه افسری در اردوگاه میدانی هیئت معارف جنگ شهید سپهبد...

آمار و ارقام دفاع مقدس

آمار و ارقام دفاع مقدس از زبان امیر سرتیپ ناصر آراسته رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

بخشی از مصاحبه امیر سرتیپ مسعود بختیاری

نقطه نظرات امیر سرتیپ دوم مسعود بختیاری درباره نقش ارتش های کلاسیک و نیروهای مردمی انقلابی در متوقف کردن ارتش...

شهید صیاد شیرازی یک نابغه نظامی بود

مصاحبه امیر سرتیپ آراسته و سرهنگ مرادی با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره ی شهید سپهبد علی صیاد...