نقش شهدا، جانبازان و آزادگان در دوران دفاع مقدس

خاطرات شهید صیاد از امیر سیروس لطفی

دلایل استعفا شهید صیاد از فرماندهی نزاجا

خاطره از عملیات فتح المبین

خاطره از نبرد رمضان

عکس العمل امام در پیروزی و شکست

نقش ارتش در سازماندهی سپاه و بسیج

چگونگی وحدت فرماندهی در عملیات طریق القدس

عملیات های پاکسازی

خباثت ضد انقلاب

چگونگی ارتباط فرمانده و زیردست

چهره ارتش در انقلاب اسلامی

خاطره ای از عملیات فتح المبین

خاطراتی از عملیات بدر

سوال رهبری در خصوص کلاس های معارف جنگ

بهترین روزهای قبل از انقلاب در دانشکده افسری

69-تاثیر متقابل ارتش و سپاه برهمدیگر

تاثیر متقابل ارتش و سپاه برهمدیگر

خاطره ای از عملیات فتح المبین

جذب نیروی صالح