پرسش و پاسخ هفته

چرا نیروی دریایی عراق بعد از اینکه در 7 آذر1359 شکست خورد و تقریباً از بین رفت، دوباره بازسازی نشد...

تفاوت ناو و کشتی در چیست؟

تفاوت ناو و کشتی در چیست؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد...

زمینه­های مناقشه ایران و عراق بر سر اروندرود را تشریح کنید و مفهوم خط تالوگ را توضیح دهید.

زمینه­های مناقشه ایران و عراق بر سر اروندرود را تشریح کنید و مفهوم خط تالوگ را توضیح دهید. پاسخ زیر...

زمینه­های مناقشه ایران و عراق بر سر اروندرود را تشریح کنید و مفهوم خط تالوگ را توضیح دهید.

زمینه­های مناقشه ایران و عراق بر سر اروندرود را تشریح کنید و مفهوم خط تالوگ را توضیح دهید. پاسخ زیر...

وضعیت نیروی دریایی بعد از انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی چگونه بود؟

وضعیت نیروی دریایی بعد از انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی چگونه بود؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از...

در مورد نحوه اسارت شهید لشکری توضیح دهید.

در مورد نحوه اسارت شهید لشکری توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ...

نقش نیروی هوایی در اسکورت کشتی­ها و کاروان­های دریایی چه بود؟

نقش نیروی هوایی در اسکورت کشتی­ها و کاروان­های دریایی چه بود؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و...

پرسش و پاسخ هفته

نقش نهاجا در عملیات کربلا5 و والفجر8 را توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید...

پرسش و پاسخ هفته

مأموریت شناسایی هوایی را توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد...

پرسش و پاسخ هفته

در مورد نقش ترابری هوایی توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید...

پرسش و پاسخ هفته

نقش نیروی هوایی را در عملیاتهای بزرگ مانند فتحالمبین و بیتالمقدس بیان کنید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از...

پرسش و پاسخ هفته

نقش نیروی هوایی را در عملیاتهای بزرگ مانند فتحالمبین و بیتالمقدس بیان کنید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از...

در پاسخ به یک پرسش

متن زیر در پاسخ به پرسش یکی از کابران سایت توسط مسئولان محترم هیئت معارف جنگ تهیه شده است. با...

پرسش و پاسخ هفته

آیا در زمان جنگ هواپیمایی به هواپیماهای نیروی هوایی اضافه شده است؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان...

مصاحبه در دفتر کار سرتیپ علی صیاد شیرازی، بهمن ماه 1377(انتشار مجدد)

مصاحبه در دفتر کار سرتیپ علی صیاد شیرازی، بهمن ماه 1377 درباره نقش جهاد مهندسی رزمی در دفاع مقدس در...

پرسش و پاسخ هفته

در مورد توان رزمی نیروی هوایی عراق و هواپیماهای سوپراتاندارد و موشکهای اگزوست توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات...

پرسش و پاسخ هفته

در خصوص اولین شهید خلبان در خاک عراق توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید...

پرسش و پاسخ هفته

در مورد کودتای نقاب (نوژه) آیا نمی­توان آن را دسیسه­ای از طرف دول بیگانه دانست تا یک­سری از خلبانان ما...

پرسش و پاسخ هفته

در مورد کودتای نقاب (نوژه) آیا نمی­توان آن را دسیسه­ای از طرف دول بیگانه دانست تا یک­سری از خلبانان ما...

پرسش و پاسخ هفته

یکی از مسائلی که جزو افتخارات شهید اردستانی محسوب میشود، این است که در مسابقات هوایی از بهترین خلبانان پاکستانی...