جلسه هم اندیشی هیئت معارف جنگ با ساعس آجا

معاونت فرهنگی و روابط عمومی هیئت معارف جنگ

گزارش اختتامیه دانشگاه پدافند

بسم الله الرحمن الرحیم اختتامیه کلاس های معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی با جلسه پرسش و پاسخ با...

عملیات مرصاد – امیر آراسته – 2

کلیپ شهید صیاد- صیاد دلها

شهید صیاد به روایت امیر هاشمی

صحبت های امیر حیدری – مستند عشق یعنی شهید صیاد شیرازی

برنامه زنده سلام صبح بخیر – صحبت های امیر آراسته

برنامه زنده سلام صبح بخیر – صحبت های فرزند شهید صیاد

نقاشی شن شهید صیاد شیرازی – مریم عبادی

صیاد عشق-1

شهید صیاد به روایت امیر اراسته-6

مستند روز ارتش – قسمت اول

شهید صیاد به روایت امیر اراسته-5

شهید صیاد به روایت امیر آراسته-2

آموزش معارف جنگ در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

 هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به منظور آشنایی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش؛ که امیران و فرماندهان...

روزنمای شهدای ارتش -204

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -202

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -201

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -200

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -199

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.