معبر آسمان (2)

معارف جنگ جنون عشق از دریا بیاموز صلابت از این صحرا بیاموز همه گمنام دشت علم عشقم معارف های جنگ...

بر مخمل گل سرخ (45)

مهدی کاظمی دعا برای آمدنت همه آرزو داریم تو قلبای شکستمون که ما رو همراه خود راهی کربلا کنی دعای...

بر مخمل گل سرخ (41)

مهدی کاظمی آواز عطش آواز عطش ز نای دریا میرفت لب تشنه ولی عاشق و شیدا میرفت لب تشنگیاش بهانه...

بر مخمل گل سرخ (40)

مهدی کاظمی زمزمه اهل حیات در لحظه جان دادن و هنگام ممات از عرش رسد زمزمه اهل حیات خواهی که...

بر مخمل گل سرخ (37)

مهدی کاظمی نینوا سوز و صدای نینوا را دوست دارم لب تشنه ام؛ قالوا بلا را دوست دارم آقا ز...

بر مخمل گل سرخ (34)

مهدی کاظمی به روی نی زخمی شدهای، بال و پرت را دیدم تصویر غم برادرت را دیدم غربت به سراغ...

بر مخمل گل سرخ (30)

مهدی کاظمی علم کرب و بلا با سوز نوای نینوا خواهم رفت لب تشنه به اوج آشنا خواهم رفت من...

بر مخمل گل سرخ (29)

مهدی کاظمی داغ دل من و داغ دل سنگین مادر طنین غربت و آوای حیدر به هر کویی رسیدم داغ...

بر مخمل گل سرخ (4)

مهدی کاظمی سوز تشنگی به سوز تشنگی دمساز گردم و با سوز عطش همراز گردم شدم شرمنده لب های اصغر...

بر مخمل گل سرخ (3)

مهدی کاظم فیض نگاه به عشق روی ماهت زنده هستم به سوز اشک و آهت زنده هستم تمام عالم هستی...

بر مخمل گل سرخ (2)

مهدی کاظمی خواب غم لب تشنگی را خواب دیدم ولی آشفته و بی تاب دیدم شدم شرمنده وقتی که برادر...

بر مخمل گل سرخ (1)

غربت علی طوفان زد و چشم آسمان دریا شد پژواک صدای بی کسی پیدا شد روزی که به روی صورتم...

گنج ایران امروز در آغوش خاک بیرجند آرام می گیرد

پرفسور گنجی، ققنوسی از شرق که آواز خوش او یک قرن از خطه کویر خراسان جنوبی نه تنها بیرجندی و...

مجاهدان راه حق از سرزنش هیچ ملامت گرى نمی هراسند

شیعیان مخلص همچون میثم تمّارها، عمروبن حمدها، حجربن عدىها و ابوذرها تبعید شدند؛ زندانى و شکنجه شدند، و بدنهایشان را...

شاهد شکل گیری نظام بین الملل جدید هستیم

کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه با اشاره به اینکه شاهد شکل گیری نظام بین الملل جدیدی هستیم، گفت: اگر سوریه به...

لغو محدودیت پنج ساله ورود فلسطینی ها به مصر

محدودیت پنج ساله ورود فلسطینی ها به مصر که از زمان حسنی مبارک اعمال شده بود به دستور مقامات دولت...

جنگ پنهان؛ گسترش تجاوز در ارتش آمریکا

ارتش آمریکا در حالی مشغول جنگ افروزی در مناطق مختلف جهان است که در داخل خود با چالش جدی گسترش...