سایت پدافندی سوباشی

حماسه سایت سوباشی 2

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

نیروی هوایی در عملیات مرصاد

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

شهید صیاد و عملیات مرصاد

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

حماسه سایت سوباشی

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

مصاحبه جناب سرهنگ زرگر با موضوع عملیات مرصاد

نبردهای فانتوم-8

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

عملیات مرصاد – امیر آراسته – 2

تقویم شهدای ارتش-169

شهید روز، نجات کشاورزکرنق

نبردهای فانتوم-5

دردانه های ایران اسلامی-8

امیر آراسته – خانواده شهدا – شهید صیاد شیرازی قسمت 1

نبردهای فانتوم-4

عملیات قادر

تقویم شهدای ارتش-168

شهید روز، احمد کبابی 

تقویم شهدای ارتش-167

امروز 26 تیرماه، سالروز ولادت 32 نفر از شهدای ارتش جمهوری‌اسلامی‌ایران می‌باشد، در چنین روزی 127 نفر به شهادت رسیدند....

دردانه های ایران اسلامی-7

تقویم شهدای ارتش-164

شهید روز، جلیل جنیدی

نبردهای فانتوم-2

دردانه های ایران اسلامی-5