تقویم شهدای ارتش-224

شهید روز، رضاعلی مقدم

سالروز شهادت سرلشگر خلبان سید علی رضا یاسینی(انتشار مجدد)

زندگی نامه شهید سید علی رضا یاسینی سرلشگر خلبان شهید سید علی رضا یاسینی، فرزند عبدالمطلب، در 15 فروردین 1330،...

سالروز شهادت سرلشکر خلبان شهید مصطفی اردستانی(انتشار مجدد)

زندگینامه شهید مصطفی اردستانی سرلشکر خلبان شهید مصطفی اردستانی در سال 1328، در روستای قاسم آباد از توابع شهرستان ورامین...

خلبانی که میدانست بر نمیگردد. هواپیمای شهید لشگری چگونه هدف قرار گرفت؟(انتشار مجدد)

شهید سرلشکر "حسین لشگری" خلبان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از 18 سال (6410 روز) اسارت در زندانهای...

به مناسبت 15 مرداد سالروز شهادت شهید بابائی(انتشارمجدد)

خاطره ای از زبان مقام معظم رهبری سال 61 شهیدبابایی را گذاشتیم فرمانده پایگاه هشتم شکاری اصفهان. درجه این جواب...

به مناسبت 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا(انتشار مجدد)

احمد جنتی محب ...و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود و همین تربت...

سرلشگر خلبان شهید بابایی(انتشار مجدد)

سرلشگر خلبان شهید بابایی که در آسمانهای ایران طواف خانه دل میکرد، در روز عید قربانی در راه دوست، قربانی...

نگاهی کوتاه بر زندگی شهدا و پیشکسوتان ارتش

به مناسبت 25 مهر، سالگرد شهادت شهید سرلشکر حسن اقارب پرست سرلشکر شهید حسن اقارب پرست، اردیبهشت 1325 در یک...

سرعشق را فهمیده بود

سرباز شهید یوسف حیدری در سال 1347 در تبریز بدنیاآمد. زمانی که متولدشد، چنان چهرۀ زیبایی داشت که حیرت همگان...

امیر سرلشگر شهید حسن آبشناسان

بسیاری از مردان بزرگ در طول تاریخ در زمان حیات خویش ناشناخته مانده و پس از مرگ نیز ابعاد کمی...