معرفی کتاب: روزهای پر فراز و نشیب

کتاب «روزهای پر فراز و نشیب» ازجمله کتاب‌هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به...

معرفی کتاب: روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ

کتاب «روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ» ازجمله کتاب‌هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به...

معرفی کتاب

کتاب «نبرد های منطقه خرمشهر و آبادان در سال اول جنگ تحمیلی» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت...

معرفی کتاب

کتاب «گفتمان ارتشی دفاع مقدس» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی،...

معرفی کتاب

کتاب « آرام سخن بگو » از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد...

معرفی کتاب – دفاع از خرمشهر

«دفاع از خرمشهر» عنوان کتابی است که اخیراً به سفارش هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، توسط قاسم...

معرفی کتاب – ده مرد

«ده مرد» عنوان کتابی است که اخیراً به سفارش هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، توسط رضا جهانفر...

معرفی کتاب

«خاطرات رزمی» عنوان کتابی است که اخیراً به سفارش هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، توسط سرتیپ2 پیاده...

معرفی کتاب

«شهید صیاد در کلام یاران» عنوان کتابی است که اخیراً به سفارش هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی،...

کتاب شناسی عربی دفاع مقدس – 4

مقدمه تاریخ نگاری جنگ تحمیلی و روایت عربی – بعثی ماشین تبلیغات رژیم عراق از سیر تحولات سیاسی - نظامی...

معرفی کتاب – یک نامه یا اعتراف تاریخی!

جنگ تحمیلی و حماسه جاویدان دفاع مقدس، روایت صفحات گلگون تاریخ این سرزمین، روزشمار برگ های زرین سال های ایثار،...

معرفی کتاب – عملیات نصر، مرحوم سرهنگ ستاد سید یعقوب حسینی

این کتاب توسط مرحوم سرهنگ ستاد سید یعقوب حسینی به رشتۀ تحریر در آمده و 24 سال بعد توسط امیر...

جنرالات صدام – کتاب شناسی عربی دفاع مقدس (3)

در سلسله مطالب دفاع مقدس از نگاه دیگران، در تقسيم بندی موضوعی 14 گانه ارائه شده، فصل معرفی کتاب خاطرات...

معرفی کتاب – افسر مخابرات، خاطرات سرهنگ مخابرات امیر قلی زارع

این کتاب توسط سرهنگ مخابرات امیر قلی زارع، به تحریر در آمده و توسط سرتیپ ستاد نجاتعلی صادق گویا ویراستاری...

معرفی کتاب – نبردهای صحنه عملیاتی غرب، سید یعقوب حسینی

از آغاز جنگ،صحنه عملیات جنگ تحمیلی به دو منطقه کاملا مستقل تقسیم گردید که منطقه جنوب غربی شامل مناطق مرزی...

معرفی کتاب – و خدا خرمشهر را آزاد کرد

کتاب و خدا خرمشهر را آزاد کرد جلد22 از مجموعهی «تقويم تاريخ دفاع مقدس» مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نیروی زمینی...

معرفی کتاب – به سوی شلمچه

کتاب بهسوی شلمچه جلد21 از مجموعهی «تقويم تاريخ دفاع مقدس» مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش، تألیف امیران سرتیپ...

معرفی کتاب – حقیقت مقاومت

کتاب حقیقت مقاومت جلد 32 از مجموعهی« تقويم تاريخ دفاع مقدس» مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش، تألیف امیر...

معرفی کتاب – اطلاعیه های ارتش جمهوری اسلامی ایران

جلد اول کتاب «اطلاعیه های ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس» به اهتمام ادارۀ تبلیغات و انتشارات...

معرفی کتاب:ضربه های پی در پی – جلد 9 از مجموعه‏ ی “تقویم تاریخ دفاع مقدس”

كتاب ضربههای پیدرپی جلد نهم از مجموعه‏ي «تقويم تاريخ دفاع مقدس» مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش، انتشارات مرکز...