دفاع از خرمشهر (2)

مأموریت در خرمشهر

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (53)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

دفاع از خرمشهر (1)

دوران دانشجویی در تابستان 1356 به استخدام ارتش درآمدم و دوره سه¬ساله افسری را در شهر تهران شروع نمودم. چند...

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (52)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

وصیت نامه شهید اقبال یزدانی حمید

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید منوچهر موسی پور

برای مشاهده کلیک

وصیت نامه شهید ایرج میرمحمدحسینی اصفهانی

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید حمید رضا افشار

برای مشاهده کلیک کنید

دکتر بُدو (42) – قسمت پایانی

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (51)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی ...حکمت شهابی رئیس ارتش روسیه  بر عکس طلاس که خیلی شوخ طبع بود، آدمی جدّی با دیسیپلین...

وصیت نامه شهید محمدرضا یاقوت

برای مشاهده کلیک کنید

اجرای آموزش های معارف جنگ در مرکز آموزش خضرایی

هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری...

وصیت نامه شهید علی اصغر آریاچهر

برای مشاهده کلیک کنید

دکتر بُدو (40)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

وصیت نامه شهید محمدعلی عابدینی گیلانی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (49)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

اجرای آموزش های معارف جنگ در مرکز آموزش سیرجان

هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری...

دکتر بُدو (39)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

وصیت نامه شهید زالی جاویدقراچه

برای مشاهده کلیک کنید

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (48)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی