ستون نجات خاطره ای از خاطرات شهید صیاد شیرازی

روی سنگلاخ جاده، مدام بالا و پایین می شویم. صدای خر خر بیسیم قطعی ندارد. دو روز گذشته است و...

با خاطرات صیاد (2)

... شروع کردم به آموزش دادن، یک دفعه دیدم این سرلشکر آمد وسط ما و گردان و گفت: نه! سرکار...

گفتگو با مادر و خواهر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

نقش شگفتانگیز تعلیم و تربیت در زندگی انسان بر هیچ خردمندی پوشیده نیست. شکوفایی استعدادها و ارزشهای والا بر تعلیم...

خاطره ای از امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

نام این جاده "پیروزی" است بعد از عملیات من برای شناسایی به شمال کرخه آمدم. منطقه بد قلقی بود.

به مناسبت سالروز شهادت شهید صیاد شیرازی (انتشار مجدد)

تنزیل درجه از سرهنگ تمامی به سرگردی! سرهنگ صیاد شیرازی به تهران که رسید، فهمید درجه اش از سرهنگ تمامی...

با خاطرات صیاد (4)

... طلبه پاسداری به نام ردانی پور که بعد در عملیات والفجر2 شهید شد، گفت: برادرها شما حرف هایتان را...

با خاطرات صیاد (3)

... فهمیدیم اینجا گیر افتاده ایم. خیلی وضع ناجور بود. خلبان که داشت بالا دور می زد، متوجه شد که...

با خاطرات صیاد (3)

... فهمیدیم اینجا گیر افتاده ایم. خیلی وضع ناجور بود. خلبان که داشت بالا دور می زد، متوجه شد که...

با خاطرات صیاد (1)

... وقتی سال تهیه بودیم، فرمانده گروهانی داشتیم که افسر بسیار مرتب ومنظمی بود، نگاهش که می کردی نظم از...

عملیات بیت المقدّس از دیدگاه شهید صیّاد شیرازی

گفتگو با شهید صیّاد شیرازی: حالت خاصی بر ما حاکم شده بود. زیاد خودمان را پایبند مقررات و فرمول های...