آموزش معارف جنگ 05 کرمان

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید انشایی (02)

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه­ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهیدخضرایی نهاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید گنجویی کرمان

، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش دریایی باقرالعلوم شهر رشت

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش دریایی شهید نامجو( حسن رود)

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

آموزش معارف جنگ در پایگاه هوانیروز شهید وطن پور اصفهان

اجرای آموزش معارف جنگ

آموزش معارف جنگ در مرکزتربیت و آموزش 05(شهید گنجویی کرمان)

آموزش معارف جنگ

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 08 خاش (شهید سرتیپ ابراهیم نوروزی)

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

-همخوانی سربازان وظیفه مرکز آموزش شهدای وظیفه سیرجان-من سرباز ایرانم

جهت مشاهده ویدئو کلیک نمائید

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان

گزارش دوره آموزشی معارف

اهدای لوح تبریک هیئت معارف جنگ به ارشد نظامی اجا در منطقه اصفهان

اهدای لوح تبریک هیئت معارف جنگ

آموزش معارف جنگ دربیمارستان 577 منطقه ای اصفهان

آموزش معارف جنگ

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

گزارش دوره آموزشی معارف

آموزش معارف جنگ در مرکز تربیت و آموزش 05 کرمان

آموزش معارف جنگ

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه سیرجان

آموزش معارف جنگ

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه 01 نزاجا

گزارش دوره آموزشی معارف