آموزش معارف جنگ برای افسران دوره عالی پدافند

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 2 و 3 بهمن 1401 برای افسران دوره عالی پدافند هوایی منطقه مرکزی شهید نصر توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده