آموزش مدیران راهبردی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

بسم الله الرحمن الرحیم

برابر برنامه تفضیلی معاونت آموزشی هیئت معارف جنگ دوره یک روز آموزش مدیران راهبردی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مرکز آموزش عقیدتی سیاسی جهت مدیران عالی این سازمان با حضور جانشین گروه مشاورین نظامی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس هیئت معارف جنگ امیر سرتیپ ناصر آراسته در روز شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۴۰۱ برگزار شد.

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده