آموزش معارف جنگ در مرکز 01 نزاجا

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 19/10/1401 به مدت 4 روز برای سربازان وظیفه اعزامی 01/10/1401در مرکز آموزش01 نزاجا توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده