آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش نیروی هوایی تیپ حضرت امیر

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ28/10/1401برای سربازان وظیفه اعزامی01/10/1401 در مرکز آموزش نیروی هوایی تیپ امیر(ع) احمد آباد مستوفی توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده