آموزش معارف جنگ در 05 کرمان

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ19 و 20 دی ماه برای سربازان وظیفه اعزامی 01/10/1401 در مرکز آموزش 05 نزاجا (کرمان) توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده