آموزش معارف  جنگ در مرکز آموزش شهید خضرایی

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 11 الی 14 دی ماه 1401 برای سربازان وظیفه اعزامی01/09/1401 در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده