آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 12 تا 13 دی ماه 1401برای سربازان وظیفه اعزامی01/09/1401 در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا (سیرجان) توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید.

 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده