آموزش معارف جنگ در دانشگاه افسری امام علی

گزارش همراه با تصاویر آموزش نظری معارف جنگ در تاریخ 20/10/1401 برای دانشجویان سال سوم در دانشگاه امام افسری امام علی توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده