آموزش نظری معارف جنگ در مرکز آموزش ۰۲ نزاجا

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای کارکنان وظیفه مرکز آموزش شهید انشایی (مرکز آموزش ۰۲ نزاجا ) اعزامی۱۴۰۱/۹/۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ اجرا گردید .
تصاویر زیر مربوط به این آموزش می‌باشد

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده