اجرای آموزش های معارف جنگ در مرکز آموزش شهید انشایی (02)

هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشهای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/06/1400 (شهریور ماه) در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی) به مدت 16 ساعت و به استعداد 375 نفر در مرکز آموزش شهید انشایی (02) با بکارگیری تعداد 12 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنههای مختلف جنگ حضور داشته اند، با 30 ساعت نفر در تاریخ 16/07/1401 تا 19/07/1401 با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا اجرا نمود

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده