اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش دریایی شهید نامجو( حسن رود)

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز، در مورخه31/4/1401، توسط سرهنگ علیمحمد ملکوتی خواه برای ناویان وظیفه اعزامی 1/4/1401، درمرکز آموزش دریایی شهید نامجو حسن رود برگزار نمود.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده