ارتش در فاو (عملیات والفجر8) (8)
فصل دوم: ارتش در عملیات والفجر

رونوشت دستورالعمل عملیات

بسمه تعالی بکلی سری نسخه 3 از 5 نسخه
“در دستورات شفاهی تغییری داده نشده است” ق خاتم‌الانبیاء(ص)
والذین جاهدوا فینا لهندینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین ایران – تهران
دیماه شصت و چهار
دستورالعمل کلی قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) شماره: 189 ق.خ
1- کلیات:
الف- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضمن پدافند از مرزهای کشور عملیات آفندی را به منظور انهدام نیروهای متجاوز و وادار کردن دشمن به قبول شرایط بر حق ایران را ادامه می‌دهند.
ب- قرارگاه خاتم النبیاء (ص) به منظور اجرای عملیات آفندی در منطقه جنوب غربی کشور تشکیل می گردد. این قرارگاه کنترل و هدایت عملیات خاتم 1 (سپاه پاسداران) و قرارگاه خاتم2 (نیروی زمینی ارتش) و نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در منطقه تا خاتمه عملیات فوق به عهده خواهد گرفت. (پیوست الف: لیست عده ها)
2- مأموریت: قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) ضمن پدافند در منطقه در ساعت (س) روز (ر) در منطقه عملیاتی جنوب تک نمود، دشمن را منهدم، اسکله های البکر و الامیه را متصرف، خط ایثار را در منطقه فاو و رأس‌البیشه و جزیره ام‌الرصاص، جزیره ام البابی و خط نصرت را در منطقه شلمچه تأمین می نماید.
3- تدبیر کلی
قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) عملیات آفندی را با استفاده از دو قرارگاه خاتم 1 در جنوب (چپ) به منظور تصرف هدف الف، هدف ب، شهر فاو و تأمین خط ایثار و خاتم2 در شمال (راست) به منظور تصرف خط نصرت اجرا می نماید. همزمان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هدف پ را تصرف می نماید. پیوست ب (کالک عملیات)
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی نزدیک یگان های مانوری را تأمین و در حد مقدورات، پوشش هوایی را برقرار نماید.

4- وظایف و مسئولیت ها
الف- ق خاتم 1
(1) به پدافند از مناطق محوله ادامه دهید.
(2) در منطقه عمومی ام‌الرصاص تا فاو تک نموده، هدف های الف و ب و شهر فاو را تصرف و خط ایثار را تأمین نمائید.
(3) احتیاط خود را در منطقه عمومی سلمانیه (شرق کارون) مستقر نمایید. کاربرد احتیاط با قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) خواهد بود.
(4) پس از تأمین منطقه عمومی فاو و رأس‌البیشه، آماده باشید بنا بدستور عناصری از ق خاتم2 را کمک و پشتیبانی کنید.
(5) طرف تصرف جزیره بوبیان را تهیه و بنا بدستور اجرا نمائید.
ب- ق خاتم 2
(1) به پدافند از مناطق محوله ادامه دهید.
(2) با عناصری از نزاجا در منطقه عمومی شلمچه تک نموده، خط نصرت را تأمین نمائید.
(3) در منطقه عمومی کوشک، تک های محدود را در پشتیبانی از عملیات فوق طرح ریزی و همزمان با عملیات آفندی عمومی اجرا نمائید.
(4) آماده باشید پس از تأمین خط نصرت، بنا بدستور به تک خود به طرف غرب و نهر کتیبان ادامه داده و با عبور از خط، خاتم1 را کمک و پشتیبانی نمائید.
(5) احتیاط خود را در منطقه عمومی رحمانی و حفار مستقر نمائید. کاربرد احتیاط با تصویب قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص).
پ- نهاجا: پشتیبانی نزدیک هوایی برای یگان های مانوری فراهم نموده پوشش هوایی منطقه را با توجه به مقدورات تأمین نمائید.
ث- نداجا
(1) هدف پ را تصرف، دهانه خور عبدالله را بر روی وسائل شناور دشمن مسدود کنید.
(2) عملیات قرارگاه خاتم 1 را در حد مقدورات پشتیبانی نمائید.
ث- قرارگاه رعد: عمل کلی، بترتیب تقدم، پدافند هوایی منطقه عبور، قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص)، قرارگاه خاتم1، ق خاتم 2 را فراهم نمائید.
ج- مهندسی رزمی: پشتیبانی عمومی با تشکیل یک فرماندهی عبور، عبور یگانهای مانوری را تسهیل و کنترل نمائید.
چ- هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران: پشتیبانی عمومی
5- متفرقه
الف- ساعت (س) روز (ر) متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
ب- محل استقرار قرارگاه تاکتیکی بعداً اعلام میگردد.
پ- این عملیات به نام عملیات والفجر7 نامگذاری میگردد.
والسلام

ف ق خاتم‌الانبیاء(ص)
امضاء
پیوستها:
الف- لیست عده ها
ب- کالک عملیات
گیرندگان:
قرارگاه خاتم 1 : نسخه 2 از 5 نسخه
قرارگاه خاتم2 : نسخه 3 از 5 نسخه
نداجا : نسخه 4 از 5 نسخه
نهاجا : نسخه 5 از 5 نسخه
قرارگاههای رعد، مهندسی رزمی و هوانیروز توسط ق خاتم‌الانبیاء(ص) توجیه میشوند.

پیوست الف (لیست عده ها)
– ق خاتم 1
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
پانزده گردان توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (در کنترل عملیاتی)
– ق خاتم 2
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
27 گروهان بسیجی (هر گروهان 100 نفر)
– ق رعد
پدافند هوایی نهاجا (زمین بهوا)
عناصری از پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (در کنترل عملیاتی)
– نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
– نیروی دریایی ارتش جمهورس اسلامی ایران.
– مهندسی رزمی خاتم‌الانبیاء(ص) تقویت شده با عناصری از مهندسی سپاه و یگانهای پل نزاجا.
– هوانیروز از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنترل عملیاتی.

باتوجه به دستورالعمل صادره که در آن مأموریت قرارگاه‌های خاتم1و خاتم2 (ارتش) به روشنی آمده است، نبرد سرنوشت‌ساز و افتخارآفرین والفجر8 پس از ماه‌ها تفکر، تلاش و کسب آمادگی در ساعت 2200 روز 20/11/64 با رمز مبارک یا فاطمةالزهراء، یا فاطمة‌الزهراء، یا فاطمةالزهراء آغاز و در تاریخ 26/11/64 با تصرف قسمتی از جزیره فاو با موفقیت ادامه پیدا کرد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده