عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-41

از نگاه او(23)

بازرسی آمادگی رزمی نیروهای مسلح در سال 1371 و 1372 به ریاست سرتیپ علی صیادشیرازی و همکاران انتخاب...

زندگی نامه شهید سید یوسف قریشی

برای مشاهده کلیک کنید

ارتش در فاو (عملیات والفجر8) (5)

در کتاب سیری در جنگ ایران و عراق (فاو تا شلمچه) آمده است:

زندگی نامه شهید همایون صابر

برای مشاهده کلیک کنید

گردان‌های غیرسازمانی بلال (21)

شرح مستند از گردان‌های 821 و 831 غیرسازمانی بلال از یگان‌های نزاجا در اصفهان اسفند 1360 تا آبان 1361...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 08 خاش (شهید سرتیپ ابراهیم نوروزی)

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...