عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-36

 

 

از: تي 2

 

شماره:

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 8/7/59

[دشمن در حال دور زدن ما]

از جلو و از بغل، دشمن در حال دور زدن به سوي ما مي‌باشد. 3 اسكورپيون داريم. تكليف ما را روشن نماييد.

تيپ 2

از: تيپ 2                                                                                          شماره:

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 8/7/59

[احتياج به نيروي كمكي]

از پهلوي غربي رود کرخه، در حدود 200 تانک پيش روي و به نيروي کمکي احتياج و گرنه همه سقوط مي‌کنيم. ما در محاصره هستيم و پشتيباني هوايي سريع احتياج داريم.

تيپ 2

***

از: پرپر                                                                                               شماره: 1408

به: افشين                                                                                            تاريخ: 8/7/59

[در محاصره دشمن]

دشمن ما را محاصره کرده، سريعاً پشتيباني هوايي بفرستيد.

پرپر

***

از: تي 2                                                                                             شماره: 1407

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 8/7/59

[پيشروي دشمن به پل كرخه]

هم اکنون دشمن با آتش قوي مشغول پيشروي به طرف پل کرخه مي‌باشد. از طرف سمت چپ پل احتياج به پشتيباني مداوم هواپيما مي‌باشد.

سرگرد کامران

پي نوشت:

– تيپ 2 از پل نادري آمده و دوباره برگشته و واحد‌هاي دشمن كه عقب نشيني نموده‌اند. تيپ 37 را محاصره كرده‌اند.

– به تيپ 37 ابلاغ شود مراقبت كامل به عمل آورد.

 

 

 

 

از: ستاد ل 92 زرهي (ر3)                     «آني – حضوري»                              شماره:

به: ف تي 2 زرهي دزفول                                                                         تاريخ: 8/7/59

[در شرق رودخانه باشيد]

1- چه کسي دستور پيشروي داده است، تي 2 بايستي در شرق رودخانه باشيد. و آن طرف رودخانه حق نداريد باشيد، به محض رسيدن، پل تخريب خواهد شد.

2- تلفني با پايگاه هوايي گفته شده که به پرواز پشتيباني نزديک هوايي ادامه دهد. درخواست آني از دسک به عمل آمد.

سرهنگ قاسمي

***

از: تيپ 2                                                                                           شماره: 2400

به: ف ل 92                                                                                       تاريخ: 8/7/59

[احتياج به پل پي‌ام‌پي]

پل شني کار تخريب شد براي پيشروي احتياج به پل پي‌ام‌پي داريم.

تيپ 2

***

از: تيپ 2                                                                                          شماره: 1401

به: ف ل 92                                                                                      تاريخ: 8/7/59

[پرواز آني]

احتياج به پشتيباني هوايي مداوم داريم.

تلفني به پايگاه گفته شد آني پرواز كند. ضمن اينکه دو درخواست آني از دسک به عمل آمد.

تيپ 2

 

 

 

 

از: ستاد 92 زرهي (ر3)                     «آني – حضوري»                               شماره:

به: ف تي 2 زرهي دزفول                                                                       تاريخ: 8/7/59

[موضع مناسب پل كرخه]

1- در صورتي که قادر به تأمين غرب ارتفاعات نيستند، در اولين موضع مناسب پل کرخه پدافند نماييد.

2- پايگاه وحدتي در پشتيباني است.

سرهنگ قاسمي

***

از: لشكر 92 زرهي – ر3                                                               شماره: 103-48-201

به: گردان 429 مهندس                                                                   تاريخ: 8/7/59

[مين‌گذاري و موانع]

به محض ابلاغ اين دستور با ساير امکانات موجود و استفاده از گروهان مهندس اعزامي از مرکز آموزش بروجرد سواحل شرقي کرخه در منطقه دزفول را مين گذاري نموده و موانع لازم به وجود آوريد.

فرمانده ل 92: سرهنگ ستاد قاسمي

***

از: تيپ 2                                                                                           شماره: 1398

به: ف ل 92                                                                                       تاريخ: 8/7/59

[دشمن در نزديكي پل كرخه]

استعداد دشمن يک تيپ زرهي نزديکي پل کرخه و استعداد خودي خيلي کم و تانکهاي ام 47 منطقه را ترک کرده‌اند. احتياج آني به پشتيباني هوايي و نيروهاي کمکي است. چنانچه کمک آني نشود، دشمن از پل عبور خواهد کرد. تيپ 37 در سه راهي دهلران توقف کرده و به بهانه‌هاي مختلف از آمدن به صحنه نبرد خودداري مي‌کند.

ف تيپ 2 سرهنگ شهبازي

 

 

 

از: ستاد ل 92 زرهي (ر3)                                                            شماره: 130-48-201

به: ف تي 3 زرهي                                                                          تاريخ: 8/7/59

[توپخانه خودي به 2 طرف]

از يگان هاي موجود توپخانه خودتان استفاده به عمل آوريد و به روي يگان متجاوز از دو جهت، يکي در طرف تپه‌‌هاي الله‌اکبر و ديگري از سوسنگرد حميديه، ضمن هماهنگي با سپاه پاسداران مستقر در حميديه، در مقابل ستون پاييني مقاومت کنيد.

سرهنگ ستاد قاسمي

***

از: تيپ 2                                                                                شماره: 124-48-201

به: ل 92                                                                                     تاريخ: 8/7/59

[مين‌گذاري شرق كرخه]

به گردان مهندس ابلاغ گرديد که شرق رودخانه کرخه را مين‌گذاري نمايد.

سرهنگ ستاد قاسمي

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده