عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-31

 

 

از: تي 2 زرهي                                                                          شماره: 1372

به: ر 3 لشكر                                                                    تاريخ: 6/7/59

[سرکوب دشمن با پشتیبانی هوایی در 6 کیلومتری جلوی کرخه]

به علت نياز فوري، دستور دهيد 6 کيلومتر جلوي ارتفاعات رودخانه کرخه را سرتاسر با پشتيباني هوايي سرکوب کنيد.

تي 2

***

از: تي 2                                                                                     شماره: 237

به: ل 92                                                                                    تاريخ: 6/7/59

[تیپ در وضع خطرناکی است]

تيپ در وضع خطرناکي است و اگر کمک به موقع نرسد، اين يگان قادر به جلوگيري و ممانعت از پيش‌روي دشمن نيست.

تيپ 2

 

 

 

 

 

از: گد 138                                                                                         شماره: 1 سيار

به: ل 92                                                                                    تاريخ: 6/7/59

[عقب­نشینی گروه 37 (گردان 138) در زیر فشار دشمن]

گروه 37 در اثر بمباران هوائي و توپخانه کليه مواضع متلاشي و اکثر پرسنل زخمي و کشته شدند. دستور عقب­نشيني زير فشار دشمن داده شده، هم اکنون در گراي محل استقرار تا شوش 120 درجه و مسافت 2000 متر مي‌باشد، در ضمن دستور چيست.

سرهنگ مهدي‌پور

***

از: ل 92 – رکن 3                                                                   شماره: 94 – 48 – 201

به: ف تیپ 37 (گردان 138)                                                           تاريخ: 6/7/59

[گزارش تلفات و خسارات و مختصات]

بازگشت به 1 سيار 6/7/59

دستور دهيد:

1- تلفات پرسنلي جداگانه

2- خسارت تجهيزات جداگانه

3- محل استقرار فعلي را با ذکر مختصات

گزارش نمائيد.

ف ل 92 زرهي: سرهنگ ستاد قاسمي

***

از: تيپ 2                                                                                            شماره: 1381

به: ل 92                                                                                            تاريخ: 6/7/59

[ابلاغ دستورات صريح]

با توجه به وضعيت هاي موجود دستورات صريح را به يگان اعلام نمائيد.

تيپ 2

 

 

از: ل 92 زرهي                                                                          شماره: 98 – 48 – 201

به: ف تيپ 2 زرهي                                                                       تاريخ: 6/7/59

[جلوگیری از عبور دشمن]

دستور فرمائيد با تمام مقدورات از عبور دشمن جلوگيري کنيد. نيروي هوائي پشتيباني مي­کند.

سرهنگ قاسمي

***

از: تي 2                                                                                            شماره: 1375

به: ل 92                                                                                          تاريخ: 6/7/59

[درخواست توپخانه 130 م­م]

يگان توپخانه 130 م­م، فوري براي اين يگان بفرستيد.

تي 2

***

از: رکن سوم لشکر 92                                                            شماره: 100 – 48 – 201

به: تيپ 2                                                                              تاريخ: 6/7/59

[ادامه مقاومت]

حتي الامکان مقاومت کنيد نيروي هوائي پشيباني ميکنيد.

سرهنگ ستاد قاسمي

***

از: تيپ 2                                                                                            شماره:

به: ل 92                                                                                         تاريخ: 6/7/59

[وضع خطرناک تیپ]

بازگشت به: 50 – 48 – 201

تيپ با کسري خود روشني دارو پرسنل که حتي در حدود يک گروه رزمي نيز نمي­شود، هم اکنون در 6 کيلومتري رودخانه کرخه با دشمن، شديد درگير است. اگر پشتيباني نزديک هوائي و يک گردان تانک نشود، در وضع خطرناکي قرار خواهد گرفت .

درخواست پشتيباني هوائي انجام شد.

تيپ 2

از: تيپ 2                                                                                            شماره: 1380

به: ل 92                                                                                            تاريخ: 6/7/59

[نیاز به پشتیبانی هوایی]

اين يگان بدون پشتيباني هوائي در جلوي رودخانه کرخه قادر به مقاومت نيست.

تيپ 2

***

از: گد 138                                                                                         شماره: 1 سيار

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 6/7/59

[عقب­نشینی و استقرار در پشت شوش]

تمام واحدها عقب­نشيني کرده­اند و اکنون پشت شوش هستم.

گد 138

***

از: ل 92 – ر3                                                                       شماره: 105 – 48 – 201

به: گد 138، گروه 37، تي 2                                                             تاريخ: 6/7/59

[گزارش موقعیت دقیق]

با توجه به سمت شمال و جنوب، موقعيت دقيق دشمن و خود را در منطقه گزارش نمائيد.

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده