عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-29

از: تي 2                                                                                            شماره:

به: ل 92 ر 3                                                                                      تاريخ: 6/7/59

[نیاز به پشتیبانی هوایی]

يگان‌هاي تيپ در حمايت تکاوران به طرف پل کرخه در حرکت­اند. در 8 کيلومتري، تانک‌هاي دشمن ظاهر و شديداً احتياج به پشتيباني هوايي داريم.

 

 

 

 

 

از: تي 2                                                                                            شماره:

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 6/7/59

[انفجار پل؟]

تيپ 37 در فکه بوده چنانچه پل منفجر گردد، تيپ مذکور که در فکه مي­باشند در محاصره قرار خواهند گرفت، دستور عاجل فوري اعلام دارند.

***

از: لشکر 92                                                                              شماره: 4000/48/201

به: فرماندهی تیپ 2 زرهی                                                                 تاريخ: 6/7/59

[پل منفجر نشود]

بازگشت بدون شماره

چون تي 37 در دوسلک مستقر است از انفجار پل جلوگيري به عمل آيد.

سرهنگ قاسمي

***

از: ل 92                                                                      شماره: 4001-48-201

به: تي 1- تي 2- تي 3- تي 37 – گروه رزمي اعزامي از مشهد                      تاريخ: 6/7/59

[مختصات محل مورد نیاز آتش هوایی]

چنانچه آتش پشتيباني هوايي نياز است فوري به مختصات محلي که لازم است اجرا گردد به­وسيله ديدبان­ها مشخص و به ل 92 گزارش کنيد يگان هوايي قادر نيست بدون داشتن مختصات آتش اجرا نمايد.

سرهنگ قاسمي

***

 

از: گروه رزمي تيپ 37                                                                             شماره: 9

به: ف ل 92 زرهي                                                                               تاريخ: 6/7/59

[گروه رزمی در محاصره دشمن]

گروه رزمي در محاصره نيروي متجاوز است و خطوط تدارکاتي آن قطع شده است.

ف گروه تيپ 37

از: گد 138 – ل 2 پياده مرکز                                                          شماره: 27/8/01/207

به: ل 92                                                                                      تاريخ: 6/7/59

[گروه رزمی 138 در دوسلق و نبرد با دشمن]

گروه رزمي 138 به مدت 3 شبانه روز با از بين بردن 35 تانک دشمن، در دوسلک با اعزام گشتي رزمي اقدام نموده، ضمناً موقعيت تيپ 2 نيز روشن نيست و تا کنون اين گروه پشتيباني هوايي نشده است.

گد 138

***

از: لشکر 92                                                                                 شماره: 24-48/201

به: گروه 37                                                                                    تاريخ: 6/7/59

رونوشت: تي 2

[حمله به دشمن از پهلو]

  • دشمن را از پهلو مورد حمله قرار دهيد.
  • با تيپ 2 هماهنگ شويد و سعي کنيد يکديگر را نزنيد.

سرهنگ ستاد قاسمي

***

از: گروه 37                                     «آنی»                                            شماره: 10

به: ف ل 92 زرهي                                                                             تاريخ: 6/7/59

[جناح راست گروه خالی است]

به­علت عقب­نشيني تيپ 2 جناح راست اين گروه کاملاً خالي و نفوذ يگان‌هاي زرهي دشمن و هواپيماهاي آن کاملاً محتمل است. دزفول و انديمشک در خطر سقوط و سايت 5 زير آتش شديد هوايي دشمن قرار دارد.

ف گروه

 

 

از: تيپ 37                                             «آنی»                                شماره:

به: ل 92                                                                                            تاريخ: 6/7/59

[گروه رزمی در محاصره]

گروه رزمي در محاصره نيروهاي متجاوز و خطوط تدارکاتي آن قطع شده است.

رکن سوم:

  • دشمن را از جناح مورد حمله قرار دهيد.
  • با تيپ 2 هماهنگي نماييد و سعي کنيد يکديگر را نزنيد.
  • درخواست پشتيباني هواييکنيد.

تيپ 37

***

از: 283 سوار زرهي                                                                            شماره:

به: ل 92                                                                                                 تاريخ: 6/7/59

[کمک هوایی فوری]

طبق اظهار بيسيم­چي اين گردان، دشمن در نزديکي ما قرار دارد هر چه زود ترکمک هوايي کنيد در غير اين صورت در محاصره قرار مي­گيريم.

283 سوار زرهي

از: تي 2                                            «آنی»                                       شماره:

به: ر 3 لشكر                                                                                     تاريخ: 6/7/59

[تیپ 2 و سوار زرهی به طرف علی­گره­زد]

تيپ 2 و سوار زرهي در 2 کيلومتري گذشته از پل کرخه به طرف علي­گره­زد ماشين روي مي­کنند. دشمن در 8 کيلومتر ديده مي­شود و شديداً با تانک و توپخانه ما را محاصره کرده­اند مختصات دشمن 27/32/ N=زير50/47/i مختصات خودي 23/32/ N زير 02/48/i.

تيپ 2

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده