عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-28

از: گد 138                                                                              شماره: 17/8/01/207

به: ل 92                                                                                    تاريخ: 4/7/59

[تعداد تانک­های زیر امر]

از گروهان تانک زير امر اين گروه که در اختيار تيپ 37 در فکه گذاشته شده بود، فقط 2 دستگاه تانک حاضر به کار و 17 دستگاه دوباره در دوسلک زير امر اين گروه قرار گرفته.

***

برابر اظهار تلگرافچي گردان 138

[وضعیت گردان 138]

يک گروهان ما، تمام کشته شدند. اگر هواپيما نرسد، بقيه گروهان­ها هم از بين مي­روند، تو را به خدا کمک، کمک، کمک، ديگر هيچ اميدي نيست.

 

از: گد 138                                                                             شماره: 26/8/01/207

به: ل 92 – ر3                                                                            تاريخ: 5/7/59

[محاصره 2 گروه رزمی 138 و 141 در دوسلک]

در حال حاضر يگان‌هاي دو گروه 138 و 141 در دوسلک مستقرند. ليکن در زير آتش شديد توپخانه واحدهاي زرهي دشمن قرار دارد. به­علت عقب­نشيني تيپ دزفول، امکان ارتباط با یگان­های مجاور وجود نداشته و تدارکات با اشکال انجام مي­شود. استدعا مي­شود با عنايت به اينکه پشتيباني هوايي بيشتر از اين يگان به عمل نمي­آيد و در محاصره هستيم، قبل از اينکه اين يگان تلفات جبران ناپذيري به بار آورد، با هماهنگي با عمليات، تکليف اين يگان را روشن کنيد. ضمناً موقعيت تيپ 2 را نيز اعلام داريد.

***

از: گروه رزمي 37                                                                                  شماره: 20

به: ل 92                                                                                         تاريخ: 5/7/59

[نیاز سریع به توپ 175 م­م]

نياز ضروري به توپ 175 داريم سريعاً ارسال شود.

***

از: تي 2                                                                                           شماره:

به: ل 92                                                                                         تاريخ: 5/7/59

[درخواست پشتیبانی هوایی]

از طرف دشمن زير آتش شديد توپخانه قرار گرفته­ايم، درخواست هوايي داريم.

***

از: تي 2                                                                                           شماره: 3968

به: ل 92                                                                                        تاريخ: 6/7/59

[آتش شدید توپخانه دشمن]

به­علت شدت آتش شديد توپخانه دشمن به مواضع، احتياج به کمک پشتيباني هوايي داريم.

 

 

از: تي 2                                                                                            شماره:

به: ل 92 – ر3                                                                                   تاريخ: 5/7/59

[حمله تیپ 2 از محور دهلران به علی­گره­زد]

به تيپ 37 و تيپ 84 اعلام شود که تيپ 2 در مورخه 6/7/59 از محور دهلران به علي‌گره‌زد حمله خواهد نمود.

***

از: گد 138                                                                                شماره: 15/8/01/207

به: ل 92                                                                                       تاريخ: 4/7/59

[اشغال ارتفاعات تینه]

سروان حاتمي اظهار مي­دارد که فرماندهي لشكر مقرر فرموده­اند، گردان 138 ارتفاعات تينه را اشغال نمايد. صحت را سريعاً ابلاغ نماييد.

***

از: تيپ 2 دزفول                                                                                  شماره: 1323

به: لشكر 92 زرهي                                                                               تاريخ: 4/7/59

[نیاز به تقویت توپخانه]

يگان توپخانه اعزامي از اصفهان، مستقر در رادار، مورد نياز شديد مي­باشد. مقرر فرمايند اين يگان براي تقويت تيپ اعزام شود.

ف تيپ 2

***

از: تي 2 و تي 3                                                                              شماره: 17/48/201

به: ل 92                                                                                        تاريخ: 6/7/59

[گزارش مختصات خودی و دشمن]

شما در حال پيش­روي هستيد و برابر اظهار تيپ دشمن در 8 کيلومتري شما است، چگونه محاصره شده­ايد سريعاً مختصات خودي و دشمن را گزارش کنيد تا پشتيباني هوايي اجرا گردد.

سرهنگ قاسمي

از: ل 92 زرهي – ر3                                                                      شماره: 22-48-201

به: ف تي 37                                                                                  تاريخ: 6/7/59

[اشغال تپه­های علی­گره­زد]

دستور فرماييد به محض ابلاغ اين امريه، يک گروه رزمي سازمان داده و از طريق سايت 5 به سه‌راهي عين­خوش – انديمشک- دوسلک با رعايت اصول تاکتيکي حرکت و تپه­هاي علي‌گره‌زد را اشغال و پدافند نمايند.

سرهنگ ستاد قاسمي

***

از: ل 92 زرهي رکن سوم                                                              شماره: 3994-48-201

به: تي 37 ، تي 84                                                                           تاريخ: 6/7/59

[حمله تیپ 2]

به تيپ 2 زرهي دزفول دستور داده شد، در ساعت 06:00 روز 6/7/59 از محور دهلران به مواضع علي‌گره‌زد حمله نمايند. تيپ 2 ساعت حمله را گزارش نمايد.

سرهنگ ستاد قاسمي

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده