عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-27

از: پرنده                                                                                            شماره: 1362

به: افشين                                                                                         تاريخ: 5/7/59

[پل آماده تخریب]

پل آماده تخريب مي­باشد تانک­ها و نفربرها در مواضع مشرف به رودخانه کرخه مي­باشند. تانک­ها و توپ­ها به­طور خيلي محدود داراي مهمات مي­باشند. هر لحظه احتمال پيش­روي دشمن از رودخانه نيز مي‌رود. براي جلوگيري از پيش­روي نيروي دشمن به طرف شهر دزفول و انديمشک دستور دهيد نيروي هوايي به­طور جد نيروي دشمن را منهدم نمايند.

***

از: افشين                                                                                 شماره: 3888-48-201

به: پرنده                                                                                     تاريخ: 5/7/59

[زمان انفجار پل]

بازگشت به رمز 1362-5/7/59

در صورتي که تيپ 37 از پل عبور کرده است، به محض رسيدن دشمن به ابتداي ميدان تير، پل را منفجر نماييد.

ف افشين

***

از: تي 2                                                                                            شماره: 1362

به: لشكر                                                                                          تاريخ: 5/7/59

[150 تانک در پهلوی چپ تیپ]

در حدود 150 تانک از پهلوی سمت چپ تيپ، در حال دور زدن هستند. به­علت حجم آتش توپخانه قادر به مقاومت در مواضع نيستيم.

***

از: تي 2                                                                                          شماره: 1363

به: لشكر                                                                                        تاريخ: 5/7/59

[استقرار در مواضع پل كرخه]

تيپ در استقرار مواضع پل کرخه مواضع خود را در ساعت 10:30 اشغال نمود.

 

از: تي 2                                                                                           شماره: 1364

به: ل 92                                                                                         تاريخ: 5/7/59

[فشار دشمن از 2 طرف]

اين يگان به­علت فشار دشمن از دو طرف قادر به ايستادن در مواضع علي‌گره‌زد نمي­باشد. بدين ترتيب مواضع را ترک مي­نمايند.

***

از: تي 2                                                                                          شماره: 1339

به: ل 92                                                                                       تاريخ: 5/7/59

[پیشروی دشمن در قسمت وسط]

در قسمت وسط به­طور مستقيم در حدود 50 تا 60 دستگاه در حال پيشروي مي­باشند.

ساعت 09:45

تيپ 2

***

از: ل 92 ر 3                                                                             شماره: 3901/48/201

به: تي 2، 37، 84 خرم آباد                                                               تاريخ: 5/7/59

[تک تیپ 84]

چون تيپ 84، ساعت 05:00 روز 6/7/59 به سمت دشمن تک مي­نمايد. آماده باشيد که مواضع قبلي خود را اشغال و با همکاري تيپ 37 عقب دشمن را ببنديد به­طوري که تيپ 84 بتواند او را نابود نمايد.

سرهنگ قاسمي

***

از: گد 138- پياده مرکز                                                            شماره: 26/18/01/207

به: ل 92                                                                                   تاريخ: 5/7/59

[پل تخریب نشود]

اعلام داريد اگر پل کرخه را تخريب نکرده­ايد، تخريب انجام نشود، چون ارتباط ما قطع خواهد شد.

 

از: تيپ 2                                                                                          شماره: 1317

به: ف ل 92 زرهي                                                                             تاريخ: 4/7/59

[نیروی کمکی و تقویتی]

بازگشت به شماره 7589/4/7/59

با امکانات تيپ که به­وسيله تلفن و بيسيم بارها به عرض رسیده حداکثر تلاش را مي­کنيم و هرچه سريع­تر نيروي کمکي و تقويتي احتياج هست.

***

از: تي 2 زرهي                                                                                     شماره: 1411

به: ف ل 92 زرهي                                                                              تاريخ: 4/7/59

[آخرین وضعیت تیپ]

يگان‌هاي عراقي مرتب تقويت و تدارک شده و در منطقه تيپ دو مستقر شده­اند، از 5 روز قبل يگان شناسايي مستقر در ربوط را اسير کرده و به منطقه عين­خوش پيش­روي کرده و يگان‌هاي تيپ را کاملاً محاصره و تحت فشار قرار داده­اند. در مقابل، اين تيپ فقط تقريباً با 15 تانک و 4 توپ مقابله کرده، به­خصوص در عين­خوش که فقط با 4 تانک و 2 توپ مدت 4 روز مقاومت کرده است. در ساعت 12:00 روز 3/7/59 که نيروهاي تانک دشمن از سه طرف مواضع عين­خوش را تحت فشار قرار داده و زير آتش توپخانه دور برد خود پيشروي نموده­اند، ما فقط با 3 تانک ام – 47 و 2 قبضه موشک تاو مقاومت مي­کرديم. با توجه به رمز شماره 7503-3/7/59 لشكر اقدام به عقب نشيني کرديم و در تپه­هاي علي‌گره‌زد مستقر شده­ایم و هم اکنون يک نيروي عظيم زرهي عراقي در حال پيشروي مي­باشد.

ف تيپ 2

***

از: تي 2                                                                                              شماره: 1351

به: ل 92 – ر 3                                                                                   تاريخ: 5/7/59

[تانک­های دشمن از دشت عباس به دوسلق]

تعدادي تانک دشمن از دشت عباس به سوي دوسلق در حال پيشروي هستند.

تيپ 2

از: تي 2                                                                                               شماره: 1355

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 5/7/59

[از سمت راست در محاصره]

سمت راست اين يگان در حال محاصره شدن مي­باشند اين يگان مي­بايستي تغيير موضع دهد دستورات را سريعاً اعلام و ابلاغ فرماييد.

تي 2

***

از: گروه 37                                                                                           شماره: 8

به: گروه 92 زرهي                                                                               تاريخ: 4/7/59

[پشتیبانی هوایی تا نیم ساعت دیگر]

اکنون ما زير آتش شديد توپخانه دشمن قرار گرفته­ايم درخواست پشتيباني هوايي مي­کنيم. اگر تا نيم ساعت ديگر آتش هوايي به ما نرسد، همگي ما تلف مي­شويم. مختصات طول 76200 عرض 356300

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده