عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-26

 

از: تي 37                                                                                          شماره:

به: ل 92                                                                                          تاريخ: 5/7/59

[فرکانس ارتباطی]

جناب سروان فروزان افسر زرهي فرکانس 3600 پياده نموده­اند. واحد خودي در صورت بهره‌برداري سريعاً اقدام شود. ضمناً فرکانس فوق مربوط به نفربرهاي منطقه تي 37 است.

ستوان صحرايي

***

از: تيپ 2                                                                                     شماره: 1347

به: ف ل 92                                                                                  تاريخ: 5/7/59

[دشمن از دشت عباس به علی­گره­زد]

از ساعت 06:25 روز جاري، نيروهاي عراقي به استعداد يک تيپ زرهي با پشتيباني و توپخانه دور برد از دشت عباس به تپه­هاي علي‌گره‌زد در حال پيش­روي مي­باشند. نياز به يک گد پياده زرهي يک گردان تانک، يک آتشبار 130 م‌م مي­باشد. ضمناً درخواست پشتيباني نزديک هوايي شده تا کنون انجام نشده است.

 

 

 

از: تيپ 2                                                                                            شماره: 1353

به: ف ل 92                                                                                        تاريخ: 5/7/59

[عدم پشتیبانی هوایی در دشت عباس]

در ساعت 9:00 روز جاري در حدود 200 تانک دشمن در ضلع سمت چپ دشت عباس روانه شد و در حال پيشروي مي­باشد، در حالي که يگان مأمور خمپاره فاقد وسايل تيراندازي بوده، در روز جاري هيچگونه پشتيباني هوايي از اين يگان به عمل نيامد.

ف تي 2

***

از: ل 92 زرهي – رکن 3                                                               شماره: 3771-48-201

به: ف تي 2 زرهي                                                                            تاريخ: 5/7/59

[4 قبضه توپ 203 م­م]

دستور دهيد 4 قبضه توپ 203 م‌م را در انديمشک تحويل بگيرند و در منطقه واگذاري بر عليه دشمن به کار بريد. ضمناً استقرار آن­ها را گزارش کنيد.

سرهنگ ستاد قاسمي

***

از: تيپ 2                                                                                            شماره: 1357

به: ل 92                                                                                            تاريخ: 5/7/59

[تلفات و خسارات به دشمن]

با کليه آتش­ها تلفات و خسارات زيادي به يگان دشمن وارد گرديد و در حدود تقريباً 14 دستگاه تانک دشمن از بين رفته.

***

از: تيپ 2                                                                                        شماره: 1358

به: ل 92                                                                                        تاريخ: 5/7/59

[یگان سمت راست در محاصره]

يگان سمت راست ما در حال محاصره مي­باشد. تانک دشمن در حدود 200 دستگاه مي‌باشد. ساعت 09:40.

 

از: تيپ 2                                                                                           شماره: 1354

به: ل 92 زرهي ر3                                                                               تاريخ: 5/7/59

[ستون تانک دشمن از چپ و راست]

ستون تانک دشمن از سمت چپ و راست در حال پيشروي و ملحق شدن به يکديگر مي‌باشند.

***

از: تي 2                                                                                               شماره: 1356

به: ل 92 – ر3                                                                                     تاريخ: 5/7/59

[هدایت گروه رزمی مشهد]

گروه رزمي مشهد تا کنون 09:15 زير امر تيپ قرار نگرفته است. در صورتي با آن گروه رزمي در تماس مي­باشيد، نامبرده را در جاده انديمشک پل کرخه نادري هدايت نماييد تا به‌وسيله گماردن راهنما به منطقه سرخه صالح به مختصات 359/23 هدايت شوند.

تي 2

***

از: ستاد لشكر 92                                                                     شماره: 3875-48-201

به: ف تيپ 2                                                                                  تاريخ: 4/7/59

[گروه رزمی به اهواز آمده است]

بازگشت به شماره 1356-5/7/59

به­علت وضعيت خاص لشكر در محور اهواز، بنا به امر فرماندهي لشكر به اهواز آمده است.

رئيس رکن سوم: سرهنگ ستاد قانع

***

از: تيپ 2 زرهي دزفول                                                                            شماره: 1365

به: ف ل 92 زرهي                                                                              تاريخ: 5/7/1359

ساعت: 11:53

[یگان در حالت تأخیر]

اين يگان در زير آتش توپخانه با آرايش آتش و حرکت در حال تأخير در مواضع مي­باشد.

پرنده

 

از: تيپ 2 زرهي                                                                                   شماره: 1364

به: ف ل 92 زرهي                                                                            تاريخ: 5/7/1359

[عدم امکان ایستادن در علی­گره­زد]

اين يگان به علت فشار دشمن از دو طرف، قادر به ايستادن در مواضع علي‌گره‌زد نمي‌باشد. به اين ترتيب مواضع را ترک مي­نماييم.

تيپ 2

***

از: تي 2                                                                                            شماره: 1358

به: ل 92                                                                                        تاريخ: 5/7/1359

[یگان سمت راست ما در حال محاصره]

يگان سمت راست ما در حال محاصره مي­باشد. تانک دشمن در حدود 200 دستگاه مي­باشد. ساعت 09:40

***

از: ل 92 – ر3                                                                             شماره: 3881-48-201

به: ف تي 37                                                                                 تاريخ: 5/7/1359

[حرکت به مواضع تأخیری در امتداد تیپ 2]

جهت اطلاع تيپ 2 زرهي:

سريعاً به مواضع تأخيري حرکت و در امتداد تي 2 قرار بگيريد.

سرهنگ قاسمي

***

از: تي 2                                                                                            شماره: 1360

به: ل 92                                                                                        تاريخ: 5/7/1359

[در سمت چپ دشمن با 50 تانک]

در قسمت سمت چپ و منطقه عمل اين يگان در حدود 50 دستگاه تانک دشمن در حال پیشروی هستند

انتهای مطلب

منبع: . تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده