گزارش دوره آموزشی معارف

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/03/ 1401 (خرداد ماه) در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری) به مدت 14 ساعت و به استعداد 120 نفر در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا با بکارگیری تعداد 6نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 16 ساعت نفر از تاریخ 17/03/1401 تا 19 /03/1401 به مدت 3 روز اجرا نمود

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده