عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-20

***

از: گد 138                                                                                شماره: 14 سيار

به: لشكر  92                                                                                       تاريخ: 3/7/59

[خطر جدی است]

همه به علت نرسيدن هواپيما و پشتيباني در حال دستگيري هستيم، هر چه زودتر اقدام، خطر جدي است.

 

 

 

 

از: دهلران                                                                                                   شماره: 5 سيار

به: فرمانده لشكر 92 – ر3                                                                      تاريخ: 3/7/59

[نداشتن آب و غذای پرسنل پاسگاه­های مرزی]

پرسنل پاسگاه‌هاي مرزي سميده و پيچ انگيزه مدت 3 روز است كه با نيروهاي دشمن در نبرد و محاصره مي‌باشند. به علت نداشتن آب و غذا در خطر گرسنگي مي‌باشند. خواهشمند است دستور فرماييد از طريق پاسگاه فكه به پرسنل مزبور آب و غذا رسانيده تا بتوانند برابر دشمن مقاومت نمايد.

فرمانده دهلران

***

از: تيپ 2 زرهي                                                                                     شماره: 1273

به: ف ل 92 زرهي                                                                               تاريخ: 3/7/59

[عدم امکان کمک به چیلات]

بارها اين يگان تقاضاي كمك نموده و لذا براي اين يگان امكان كمك به چيلات را ندارد.

ف تي 2

***

از: افشين تي 37                                                                          شماره: 1294

به:                                                                                                  تاريخ: 3/7/59

[عدم امکان مقاومت در عین خوش]

در حدود 120 دستگاه تانك به سرعت به طرف مواضع عين خوش در حركت و با پشتيباني آتش توپخانه اجراي تير مي‌نمايند. دستور چيست زيرا نه وسيله هست، نه پرسنل تاب مقاومت دارند.

***

از: گردان 138 اعزامي                                                                              شماره: 3 سيار

به: فرماندهي لشكر 92                                                                           تاريخ: 2/7/59

[در محاصره دشمن و عقب­نشینی تانک­ها]

تانك‌هاي دشمن ما را محاصره كرده‌اند مقاومت ممكن نيست. تانك‌هاي خودي 4 كيلومتر ديگر عقب‌نشيني كرده‌اند منتظر كمك هستيم.

از: تي 2                                                                                                 شماره: 1304

به: ل 92 ر3                                                                                       تاريخ: 3/7/59

[خسارات 2/7/59]

در درگيري‌هاي قبل از ظهر 2/7/59 يك دستگاه تانك چيفتن خودي آسيب ديده و يك دستگاه مهمات بر و يك دستگاه خودرو ريو منهدم گرديده.

***

از: تي 2                                                                                            شماره:

به: ل 92 ر3                                                                                       تاريخ: 3/7/59

[خسارات دشمن در 2/7/59]

در درگيري‌هاي قبل از ظهر 2/7/59 تعداد 12 دستگاه تانك دشمن به كلي منهدم و يك دستگاه تانك سالم به غنيمت گرفته شده.

***

از: ل 92 زرهي                                                                 شماره: 3658-48-201

به: تي 2 زرهي دزفول                                                                     تاريخ: 3/7/59

[انهدام پل در صورت عقب­نشینی]

دستور فرماييد 4 دستگاه تانك ام-47 اعزامي خرم‌آباد مواضع پدافندي خود را در ساحل نزديك پل كرخه پيش‌بيني نمايد. در صورت عقب‌نشيني با اجراي تيراندازي با گلوله‌هاي ثاقب نسبت به انهدام پل اقدام گردد.

سرگرد زندي

***

از: تي 2                                                                                             شماره: 1228

به: ل 92                                                                                          تاريخ: 2/7/59

[عدم توان مقاومت و دستور عقب­نشینی]

فشار دشمن بيش از حد شده و مقاومت مقدور نيست تلفات زياد در صورت امكان دستور عقب‌نشيني را صادر فرماييد.

 

 

از: ل 92 زرهي                                                                شماره: 3362-48-201

به: ف تي 2 زرهي                                                                      تاريخ: 3/7/59

[عمل با ابتکار فرماندهی]

فعلاً با ابتكار فرماندهي خود عمل نماييد.

فرمانده تي 2

***

از: تي 2                                                                                                 شماره:

به: لشكر 92                                                                                        تاريخ: 3/7/59

[ایستادن در موضع سبب تلفات]

بازگشت به 3661-48-201 – 2/7/59

تيپ در رده‌اي نيست كه در اين مورد تصميم بگيرد. ايستادن در موضع باعث قتل مي‌گردد.

***

از: لشكر 92 زرهي                                                                    شماره: 1 سيار-48-201

به: ف تي 2 زرهي                                                                           تاريخ: 2/7/59

[منتظر دستور باشید]

با تيمسار فرماندهي نزاجا تماس حاصل گرديد، منتظر دستور باشيد.

***

از: تي 2                                                                                                شماره: 1301

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 3/7/59

[برای جلوگیری از پیشروی دشمن]

با توجه به موقعيت خطرناك پرنده و براي جلوگيري از پيشروي دشمن به طرف كرخه، لازم است از گردان تانك مستقر در سميده يك گروهان باقيمانده و جلوي پيشروي دشمن را در جاده نفت بپوشاند و بقيه گردان در شمال مواضع تي 2 مستقر گردد، مقرر فرمايند اوامر عالي‌را ضمن هماهنگي با 37 ابلاغ فرمايند.

 

از: ستاد لشكر 92 زرهي – ركن 3                    «رمز»                       شماره: 3666-48-201

به: تي 2                                                                                      تاريخ: 3/7/59

[پشتیبانی هوایی]

مختصات پرنده را سريعاً اعلام داريد تا در مورد پشتيباني هوايي از آن يگان اقدام گردد.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده