عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-19

 

از: تي 2                                                                                              شماره: 1279

به: لشكر 92                                                                                       تاريخ: 2/7/59

[پشتیبانی هوایی]

دشمن با تانك تقويت شده، احتياج به پشتيباني هوايي داريم. در ضمن هيچگونه مقاومتي نداريم. در ضمن تلفني به نماينده استاندار اطلاع داده شده است.

از: تي 2                                                                                              شماره: 1275

به: ف ل 92 زرهي                                                                                تاريخ: 2/7/59

[نه هواپیما و نه توپخانه]

پيرو هزاران بار تقاضاي پشتيباني هوايي و توپخانه، به استحضار مي‌رسد آتش و فشار دشمن بسيار شديد و به زودي تيپ 2 زرهي از بين خواهد رفت، نه هواپيمايي رسيده نه توپخانه‌اي.

***

از: تي 2                                                                                                  شماره: 1279

به: لشكر                                                                                             تاريخ: 2/7/59

[عدم امکان مقاومت و پشتیبانی هوایی]

دشمن با تانك تقويت شده، احتياج فوري به پشتيباني هوايي داريم و هيچگونه مقاومتي نداريم.

***

از: ل 92 زرهي – ر3                                                      شماره: 3387-48-201

به: تي 37                                                               تاريخ: 2/7/59

[دشمن قصد تصرف رادار دهلران]

رونوشت تي 2

طبق اطلاع واصله، دشمن در حوالي سايت 5 (رادار دهلران) قصد تصرف را دارد. پيشروي از طريق محور رادار پاي پل كرخه انديمشك دزفول و احتمالاً قطع محور سراسري خوزستان را دارد. دستور دهيد، سريعاً از يگان مستقر در دوسلك استفاده كرده و پيشروي دشمن را مسدود و زمان اولين درگيري را با دشمن مخابره نماييد.

سرهنگ ملک نژاد

از: دهلران                                                                           شماره:

به: لشكر 92                                                                                    تاريخ: 2/7/59

[سقوط مهران و …]

1- فرمانده لشكر، مواضع تيپ در موسيان، عين خوش و دهلران در خطر جدي مي‌باشد. دشمن در حدود 200 دستگاه تانك به منطقه وارد نموده و هم اكنون راه ارتباطي كليه مناطق قطع مي‌باشد.

2- مهران سقوط نموده.

3- مصدومين مهران بايد با هواپيما حمل شوند.

4- كليه منطقه با پاسگاه‌هاي مربوطه در خطر سقوط هستند.

5- ظرف همين امشب كمك نرسد همه سقوط خواهند كرد.

فرمانده دهلران

***

از: ستاد لشکر 92 زرهي                                                              شماره: 3402-48-201

به: تي 37                                                                                     تاريخ: 2/7/59

رونوشت: ف گروه رزمي 138

[ادامه مأموریت پاسخ به متجاوزان]

پرسنل تي 37 تا كنون شجاعانه در مقابل دشمن مقاومت نمودند و پيروزي‌هايي فراوان كسب كرده‌اند. شما نيز در مواضع سد كننده پاسخ دندان­شكني به متجاوزين بفرستيد. سرسختانه نابودشان كنيد و با هماهنگي تي 37 و تي 2 به مأموريت خود ادامه دهيد. نيروهاي كمكي قريباً به شما ملحق خواهد شد. دلاوري‌هاي شما عزيزان مايه مباهات ملت ايران است.

سرهنگ  ملک‌نژاد

 

 

 

 

 

از:گد 138                                                                     شماره: 15-8-01-207

به: ل 92                                                                                       تاريخ: 2/7/59

[گردان 138، ارتفاعات تینه]

سروان حاتمي اظهار مي‌دارد كه فرماندهي لشكر 92 مقرر فرمودند، گردان 138 ارتفاعات تينه را اشغال نموده صحت را سريعاً ابلاغ نماييد.

***

از:گد 138                                                                               شماره:

به: ل 92                                                                                            تاريخ: 2/7/59

[عقب­نشینی تانک و توپخانه]

تانك و توپخانه عقب نشيني كردند و در 4 كيلومتري دوسلق مستقر گرديده‌اند.

 

از: تي 2                                                                                             شماره: 1297

به: فرمانده                                                                                         تاريخ: 2/7/59

[عدم امکان عقب­نشینی]

بازگشت به 7453 – 2/7/59

چون منطقه واگذاري در شماره بازگشتي در روز شناسايي نشده است، فعلاً عقب نشيني مقدور نيست.

***

از: تي 2                                                                                              شماره: 1300

به:                                                                                                   تاريخ: 2/7/59

[ورود 3 قبضه تانک]

در ساعت 24:00 تعداد 3 قبضه تانك ام 47 از گردان 244 تانك خرم‌آباد و قرارگاه گردان در موضع تي 2 مستقر گرديده است.

 

 

از: گد 283 سوار زرهي                                                                 شماره: 333-48-201

به: ف لشكر 92 زرهي                                                                       تاريخ: 2/7/59

[تأمین ارتفاعات علی­گره­زد]

بازگشت به 7453 – 2/7/59

استعداد رزمي اين يگان به علت تلفات و خسارات در حد يك دسته هم نيست. تنها سلاح گردان در حال حاضر تفنگ ژ3 مي‌باشد. استقرار گردان در ارتفاعات ابوغريب، هيچگونه بهر‌ه‌اي عملياتي ندارد.

در صورت تصويب گردان به منظور تأمين منطقه عقب به ارتفاعات علي‌گره‌زد عقب‌نشيني تا بتواند با سلاح كاليبر كوچك خود بهره‌برداري داشته باشد.

ف گد 283

***

از: تي 2                                       «حضوري»                          شماره: 1309

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 3/7/59

[عین خوش در حال سقوط است]

هرچه سريعتر تانك از تهران را به عين خوش اعزام داريد. عين خوش در حال سقوط است.

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده