اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید شبان پرندک
اجرای آموزش معارف جنگ

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز، در مورخه24/2/1401 توسط سرهنگ علیمحمد ملکوتی خواه برای سربازان وظیفه اعزامی1/2/1401  درلشکر یاد شده برگزار نمود.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده