سیری در رفتارشناسی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی (25)
فصل سوم

اندیشۀ سیاسی

باید قبول کنیم شهید صیاد شیرازی رویکرد جدیدی از سیاستمداری ارائه کرد که این رویکرد مبتنی بر نگرش دینی و مسئولیت‌پذیری و کارکرد گرایانه است. به عبارت دیگر می‌توان گفت شهید سیاستمداری را در عمل اعتبار بخشید و تعریف و قرائت مبتنی بر علم سیاست در چارچوب باورهای اجتماعی داد. فرق است بین سیاست بازی که شهید همواره از آن بیزاری می‌جست تا سیاستمداری که او تلاش در این جهت می‌نمود.

شما می‌دانید به ویژه در طول دفاع مقدس بیشتر تصمیم‌گیریها با توجه به فضای جبهه‌ها و مسائل پیرامونی آن بود و می‌توان گفت مسئولان رده بالای نظامی عملاً تصمیم‌گیران سیاسی هم بوده‌اند و اکنون هم برخی از آنها در صحنه سیاسی کشور فعالیت می‌کنند، اما می‌توان گفت یکی از کسانی که تمام همت او بر این صرف شد تا هیچ گونه خدشه‌ای به منافع ملی وارد نشود و امنیت کشور تأمین گردد و در چارچوب قواره‌های متعارف سیاسی مردم را امیدوار به آینده کند و حتی مردم را به سوی مقاصد کلان که وفاق جمعی سیاستمداران و تصمیم‌گیران بود، سوق دهد، صیاد شیرازی و این یعنی داشتن شعور سیاسی، فهم سیاسی، درک سیاسی و علم سیاسی.

وقتی که سیاستمدار می‌تواند با مطالعه دقیق از متغیرهای اثرگذار در صحنۀ سیاسی شناخت صحیح پیدا کند و روابط آنها را با یکدیگر مبتنی بر آگاهی‌ها و ضرورتهای بومی پیدا کند و به تحلیل درست و کارکرد گرایانه برسد و خود را مقید به آن نماید، باید باور کرد او همچون امیر شهید و سرافراز صیاد شیرازی سیاستمداری خبره و مؤمن است.

یکی از شاخصهای ارزیابی توانمندی سیاستمداران اطمینان به صحت نظرات و گفتار و پایبندی آنها به مبانی دینی و مردمی است و من به یاد دارم در ارتباط با بسیاری از موضوعات از جمله حادثه‌ای که پس از اتمام مرحله اول جنگ تحمیلی به وجود آمد و منافقین با هماهنگی‌های بین‌المللی و حاکمان عراق قصد تعرض را نشان دادند، شهید به درستی تحلیل می‌نمود که این حرکت ظاهری در مرزها بدون هماهنگی با داخل کشور امکان پذیر نیست و فقط عملیات نظامی صورت نخواهد پذیرفت، بلکه در یک فرآیند جامع باید آن را تحلیل نمود که فعالیت نظامی صرفاً بخشی از آن است. لیکن مدعی بود علی‌رغم همۀ اینها می‌بایست با تمام امکانات این حرکت منافقین را در نطفه خفه کرد و با ارائه این تحلیل خود نیز آماده شد تا پای جان در دفع این خطر بایستد و «عملیات مرصاد» شکل گرفت و شد آنچه که نیاز منافع امنیتی و ملی بود. با این همه آیا می‌توان انکار کرد که او در صحنۀ سیاسی کشور تأثیر بسزایی داشته است؟ نه، قطعاً او تأثیر اول را داشت و با رفتن خود به صحنه نشان داد که شاخصه یک سیاستمدار چیست.

پس باید گفت شهید صیاد شیرازی با باوری دینی به عمق دریای بیکران اسلام و با اطلاع از فضای بین‌المللی و اجتماعی داخل کشور و نیز مطالعه مستمر و به روز همه حوادث پیرامونی توانست برای سیاستمداری تعریفی ارائه دهد. چنانچه می‌توان در این مبنا بزرگان و سرافرازان سیاسی جهان را در طول تاریخ منطبق با این تعریف یافت و همچنین می‌توان با شاخصهای رفتاری و سیاستمداری شهید صیاد شیرازی سیاست بازان دغل پیشه را شناخت.

به هر حال این نکته نباید از نظر دور شود که شهید صیاد شیرازی مردمی همه نگر، متعهد، مطلع، جسور، شجاع، با تقوا، مؤمن بود و ویژگیهای او را در همۀ صحنه‌ها می‌توان به بررسی و تحلیبل گذاشت و از آن درس و نتیجه گرفت و به نظر می‌رسد اگر چنین نبود در شرایطی که ظاهراً اثربخشی سابق را نداشت، منافقین و دشمنان چنین سرمایه‌گذاری برای حذف فیزیکی او نمی‌کردند و همچنین تشیع جنازه‌ای که از وی شد، نشان دهنده حضور وی به‌عنوان مردی مقبول جامعه در حد قابل ملاحظه بود. چنانچه این همراهی مردم یادآور شهادت شهید آیت الله دکتر بهشتی بود. در عین حال باید مسئولان بتوانند افرادی که چنین شرایطی را دارند با تبیین صحیح و رفتار و برنامه منسجم به جامعه معرفی کنند تا به ویژه جوانان الگوهای مورد نیاز خود را انتخاب نمایند.

 

جامعه و فرهنگ

علی‌رغم مشغله فراوان، شهید صیاد شیرازی حضوری گسترده در مسائل اجتماعی و فرهنگی داشت و از هر فرصتی برای بهره‌رسانی در این حوزه استفاده می‌کرد. وی معتقد بود رابطه با مردم به طور مستقیم می‌تواند انعکاس مثبتی از همه فعالیتها باشد و بدین سان می‌توان مردم را به نظام و مقدسات خوش بین نمود و از طرفی بهره‌ای برای آخرت اندوخت.

حضور او در صحنه‌های فرهنگی گوناگون مشهود بود که بدان می‌پردازیم.

انتهای مطلب

منبع: سیری در رفتارشناسی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، امینی، محمودرضا، 1391، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده