فتح خرمشهر فتح خاک نیست فتح ارزش های انسانی است
به گزارش های دریافتی از رئیس هیئت معارف جنگ استان سیستان و بلوچستان

به گزارش های دریافتی از رئیس هیئت معارف جنگ استان سیستان و بلوچستان، جناب سرهنگ زرگر، برگزاری 11 جلسه روایتگری و سخنرانی در سطح استان بمناسبت سوم خرداد سالروز پیروزی قدرتمندانه نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران بر ارتش بعثی عراق و فتح خرمشهر در سطح استان از مورخه 26/2/1401 تا مورخه 6/3/1401 برگزار گردیده است که گزارش تصویری آن بشرح ذیل می باشد.

معاونت فرهنگی وروابط عمومی

هئیت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده