عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-15

 

از: گروه رزمي 37                                                                          شماره: 208-28-201

به: ف لشکر 92 زرهي                                                                       تاريخ: 31/6/59

[اشغال مواضع تينه]

با توجه به اينکه گروه رزمي 138 در تقويت تيپ 37 مي­باشد، طبق دستور لشکر در دوسلك مستقر گرديده با توجه به وسعت منطقه و شني بودن مسير و آتش شديد توپخانه دور برد دشمن، احتياج به تقويت مي­باشد. مقرر فرماييد به­علت بُعد مسافت در اسرع وقت به گروه رزمي 138 ابلاغ شود مواضع تينه را اشغال نمايد.

گروه رزمي تيپ 37

 

 

 

 

از: ل 92 زرهي رکن سوم                                                                 شماره: 116-48-201

به: تي 3- تي37- تي 2- تي 1- گد 221- گد 283- ستاد عمليات جنوب         تاريخ: 1/7/59

[حمله دشمن از معبر فكه – دزفول]

برابر ابلاغيه واصله از سماجا، نيروهاي دشمن خود را آماده مي­کنند تا از معابر خطرناک موجود در منطقه مخصوصاً معبر فکه-دزفول حمله کنند، دستور فرماييد آمادگي کامل جهت مقابله با دشمن را داشته باشند. پشتيباني­هاي لازم به عمل خواهد آمد. نيروهاي تقويتي به زودي به منطقه لشکر وارد خواهند شد.

ف ل 92 زرهي: سرهنگ ستاد ملک نژاد

اوضاع پادگان دزفول

  • در حال حاضر تيپ زرهي بدون فرمانده و سرپرست مي­باشد.
  • واحدهاي تي دزفولبه مرز رفته­اند ولي از نظر تجهيزات و تدارکات کاملاً در مضيقه مي­باشند.
  • واحد پشتيباني تيپ به مرز نرفته و يگان‌هاي درگير مجبور هستند خودروها را براي تعميرات جزئي 150 کيلومتر بکسل کنند و به پادگان بياورند.
  • خبر رسيده که درگيري در مرز زياد است ولي خودروها در پادگان پارک هستند و معلوم نيست چرا براي رساندن اسلحه و مهمات و تدارکات و تجهيزات ديگر مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و سربازان و کليه پرسنل آماده نبرد هستند و امکانات و سرپرستي نيست.

***

از: سماجا 3 – مرکز فرماندهي                                                                شماره:

به: نهاجا-معاونت عمليات                                                                      تاريخ: 1/7/59

[حمله هوايي به دشمن در منطقه سوبله]

برابر اطلاع، دشمن از هوا و زمين منطقه سوبله را مورد تهاجم قرار داده و امکان انهدام يگان‌هاي خودي وجود دارد. دستور فرماييد اقدام لازم، از هر پايگاه که ممکن است براي جلوگيري از تهاجمات هوايي معمول دارند.

ج ر سماجا – سرتيپ فلاحي

 

از: تيپ 2                                       «آني- آني»                          شماره: 1265

به: ف ل 92                                                                                       تاريخ: 1/7/59

[پيشروي دشمن تا دويرج]

200 تانک دشمن در عرض 20 کيلومتر از نهر عنبر تا ربوط چيده شده، دشمن تا دويرج پيش­روي نموده، چنانچه توپخانه با برد بلند فوراً فوراً نزند مواضع عين­خوش تا غروب به تصرف دشمن درخواهد آمد. يگان‌هاي تيپ تا آخرين نفس مقاومت مي­نمايند. پشتيباني هوايي و توپخانه لازم است.

ف تيپ 2

***

از: ستاد لشکر 92 زرهي – رکن سوم                                                شماره: 158/48/201

به: دفتر تيمسار فرماندهي نزاجا                                                          تاريخ: 1/7/59

[گزارش تيپ 2 دزفول]

برابر گزارش تي 2 دزفول:

دشمن در عرض 20 کيلومتر از نهر عنبر تا ربوط با 200 تانک خود در مقابل دويرج تا عين خوش تي 2 زرهي را در مقابل دارد. اين تيپ سخت در مضيقه قرار گرفته است. اگر از طريق هوا يا زمين به تي مزبور کمک نشود، تيپ نابود مي­شود و عين­خوش سقوط خواهد نمود.

سرهنگ ملک نژاد

***

از: تيپ 2 ز دزفول                                                                                شماره: 1263

به: فرماندهي لشکر 92 زرهي                                                                  تاريخ: 1/7/59

[دشمن در حال پيشروي است]

برابر گزارش نيروهاي جلو، دشمن پاسگاه ربوط را به تصرف درآورده و تا جاده مرزي در حال پيش­روي هستند و يگان‌ها با رشادت و جانبازي مشغول مقاومت مي­باشند. لازم است سريعاً يگان توپخانه با برد بلند و پشتيباني هوايي به کمک يگان‌ها بيايند.

تيپ 2

 

از: گروه رزمي عقاب (گروه رزمي 37)                                                         شماره: 8 سيار

به: ف ل 92 زرهي                                                                               تاريخ: 1/7/59

[تقاضاي يك گردان تانك]

به­علت اينکه 100 تانک مقابل اين گروه رزمي قرار گرفته و به ما حمله کرده­اند تقاضاي يک گردان تانک مي­نمايد.

ف گروه زرهي؛ رامين

از طرف: سروان کاملي

***

از: تيپ 2                                                                                            شماره: 1264

به: ف لشکر 92 زرهي                                                                            تاريخ: 1/7/59

[عدم امكان اعزام يگان به چيلات]

بازگشت به 7305-1/7/59

کليه نيروهاي اين يگان در منطقه با دشمن در حال مقابله هستند، يگان اضافه نيست که به چيلات اعزام شود.

***

از: پرنده                                                                                              شماره: 1268

به: افشين                                                                                            تاريخ: 1/7/59

[نياز به توپخانه برد بلند و پشتيباني هوايي در عين خوش]

در اثر بمباران هوايي و مقاومت يگان‌هاي تيپ 2، دشمن در منطقه عين­خوش تا حدودي زمين­گير شده، همان­طوري که کراراً درخواست شده، نياز به توپخانه با برد بلند و پشتيباني هوايي جهت انهدام و عقب راندن دشمن مي­باشد.

پرنده

 

 

 

 

از: تيپ 37 زرهي                                                                                   شماره: 11

به: ف لشکر 92 زرهي اهواز                                                                    تاريخ: 1/7/59

[پوشاندن محور فكه دويرج]

اين گروه از سميده تا فکه سخت درگير بوده و قادر به پوشاندن فکه تا دويرج نمي­باشد. مقرر فرماييد سريعاً يک يگان محور فکه به دويرج را بپوشاند وگرنه دشمن با نيروهاي زرهي خود از محور دويرج دوسلک ضمن محاصره تا دزفول پيش­روي مي­کند.

***

از: گروه رزمي تيپ 37                                                                          شماره: 4 سيار

به: ف ل 92 زرهي                                                                              تاريخ: 1/7/59

[پاسگاه فكه و دويرج محاصره شدند و …]

  • فوراً درخواست پشتيباني هواييمي­شود.
  • آمبولانس دارو پزشک و جرثقيل هر چه مي­توانيد بفرستيد.
  • هليکوپتر مورد نياز فوري است به کمک لشکر احتياج زيادي داريم پاسگاه فکه و دويرج محاصره گرديدند و واحد خودي 500 متر عقب نشيني کرد.

ف 37

**

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده