روایتگری امیر سالاری در جمع کارکنان گروه های توپخانه در 2 خرداد 1401
معاونت فرهنگی وروابط عمومی

به گزارش رئیس هیئت معارف در استان اصفهان فعالیتها و سخنرانی بمناسبت سوم خرداد توسط رئیس هیئت معارف امیر سالاری و تعدادی از پیشکسوتان انجام گردید که گزارش تصویری آن ارائه می گردد.

*روایتگری امیر سالاری در جمع کارکنان گروه های توپخانه در 2 خرداد 1401

*روایتگری سرهنگ خلبان مسعود نیکفرد در پایگاه پدافند هوایی منطقه مرکزی شهید نصر در 3 خرداد 1401

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده