چهلمین سالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد

سرهنگ آزاده جانباز سید حسین حسینی، رئیس گروه معارف جنگ استان اصفهان به مناسبت چهلمین سالروز عملیات افتخار آفرین بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر فعایتهای متعددی را در اصفهان انجام دده است که از جمله آنها مصاحبه های زیر می باشد.

مصاحبه با سرهنگ زرهی ستاد نجاتعلی براتی بختیاری

مصاحبه با سرهنگ خلبان( اف-5)، علی کثیری

مصاحبه با ناخدایکم تکاور حسن مسعودی

قابل ذکر است که مصاحبه های این یادگاران دفاع مقدس در روزنامه اصفهان زیبا به چاپ رسیده است.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده