روزی که صدام توسط خلبانان ایرانی تحقیر شد
صدام حسین برای تحقیر خلبانان ارتش ایران در تلوزیون عراق اعلام کرد به هر جوجه کلاغ ایرانی که بتواند به ۵۰مایلی نیروگاه بصره نزدیک شود حقوق یک‌سال نیروی هوایی عراق را جایزه خواهم داد

تنها ۱۵۰دقیقه پس از مصاحبه‌ی صدام شهید عباس دوران، شهید علیرضا یاسینی و سرهنگ کیومرث حیدریان نیروگاه بصره را بمباران کردند.

۲۶ آوریل روز جهانی خلبان بر تیزپروازان ایران‌زمین مبارک با

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده