آشنایی با شهید سرلشکر خلبان علی اکبر شیرودی
رکوردار پرواز جنگی و شکار تانک با بالگرد رزمی Bell AH-1 کبری در جهان
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده