امیر کریم پیروزان به همرزمان شهیدش پیوست
درگذشت امیر سرافراز ارتش

امیر سرتیپ کریم پیروزان که در سال های اول جنگ با درجه سرگردی فرمانده گردان 239 تانک تیپ 37 زرهی شیراز را برعهده داشت آسمانی شد.روحش شاد و یادش گرامی باد

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده