اهدای لوح تبریک هیئت معارف جنگ به ارشد نظامی اجا در منطقه اصفهان
اهدای لوح تبریک هیئت معارف جنگ

امیر سرتیپ دوم بازنشسته محمود سالاری؛ رئیس گروه هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، در روز 22/12/1400، لوح تبریک اهدایی هیئت معارف جنگ به مناسبت انتصاب امیر میهن دوست به عنوان ارشد نظامی منطقه اصفهان را به امیر یاد شده تقدیم کرد

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده