سربازان وطن
یاد همه‌ی سربازان وطن تا ابد در دل ما ایرانیان، شورآفرین و گرامی است

کسانی که در این سالها، جان و مال و اندام خود را تقدیم وطنمان کردند، با شهیدان مشروطه یا مدافعین در دوره‌ی افشار و پاسداران باستانی ایران تفاوتی ندارند. درازای دفاع از ایران به اسطوره‌ها باز می‌گردد. دفاع و فداکاری میوه‌ی عشق و دلدادگی به وطن است
از آریوبرزن هخامنشی و سورنا و بابک خرمدین در گذشته‌های دور تا غفور جدی‌اردبیلی و عباس دوران و محمدابراهیم همت و مهدی باکری و…

یاد همه‌ی سربازان وطن تا ابد در دل ما ایرانیان، شورآفرین و گرامی است.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده