اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش و تربیت شهید شبان پرندک
اجرای آموزش معارف جنگ

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز، در مورخه9/12/1400 توسط سرهنگ علیمحمد ملکوتی خواه برای سربازان وظیفه اعزامی1/12/1400  درلشکر یاد شده برگزار نمود

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده