اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش تکاور شهید شبان پرندک

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز، در مورخه23/11/1400 توسط سرهنگ علیمحمد ملکوتی خواه برای سربازان وظیفه اعزامی1/11/1400  درمرکز یاد شده برگزار نمود.

انتهای مطلب

منبع: اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش تکاور شهید شبان پرندک

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده