اجرای آموزش معارف جنگ درپایگاه پدافند هوایی شهید سوباشی همدان

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز، در مورخه26/11/1400 توسط سرهنگ علیمحمد ملکوتی خواه برای سربازان وظیفه اعزامی1/11/1400  در مرکز یاد شده برگزار نمود.

انتهای مطلب

منبع: اجرای آموزش معارف جنگ درپایگاه پدافند هوایی شهید سوباشی همدان

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده