نصر بزرگ (30)
قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

بخش دوم اجرای مأموریت

مرحله سوم عملیات

 

به علت نزدیکی نیروهای دو طرف به یکدیگر امکان زدن خاکریز و ایجاد سنگر وجود نداشت. در زمین صاف و هموار در نزدیکی دشمن نیروهای خودی آسیب پذیری بیشتری داشتند. و این در حالی بود که نیروهای دشمن در پشت خاکریز از پیش آماده شده سنگر داشتند و در دید نیروهای خودی نبودند.

در خاتمه روز 21 اردیبهشت 1361 قرارگاه نصر با برسی وضعیت به این نتیجه رسید که با نیروهای موجود با توجه به اینکه دشمن نیروهای خود را با لشکرهای 5 و 6 و حتی 9 تقویت نموده است، دسترسی به اهداف تعیین شده مشکل است، چه بسا ممکن نیست. موضوع را به قرارگاه کربلا اعلام نمود.

در حالی که نیروهای قرارگاه نصر با تمام توان از مواضع متصرفی دفاع می کردند، برای مدت کوتاهی وضعیت پدافندی ادامه داشت و قرارگاه کربلا در فکر تجدید سازمان بود و تلاش می کرد نیروهای تازه نفس  از سایر مناطق که درگیری کمتری داشتند وارد منطقه عملیاتی بیت المقدس نماید.

دشمن تصمیم داشت به هر ترتیب ممکن، از پیشروی نیروهای ایرانی  به سمت بصره و خرمشهر جلوگیری نماید؛ برای همین منظور ضمن وارد آوردن تلفات و ضایعات به نیروها با اجرای آتشهای سنگین تانک و توپخانه، عمق جبهه را نیز توسط هواپیماهای بمب افکن مورد هدف قرار می داد.

نیروهای مهندسی برای مقاومت در مقابل دشمن و دادن تلفات کمتر از تاریکی شب استفاده می کردند و در احداث خاکریز در خط پدافندی تلاش فوق العاده ای داشتند. البته بایستی اذعان کرد که آتش توپخانه ها و تلاش بالگردهای هوانیروز با ایثارگری خلبانان شجاع و جنگنده های نیروی هوایی در پشتیبانی از نیروهای در خط فوق العاده بود و با توجه به تراکم و تمرکز نیروهای دشمن تلفات و ضایعات وارده بیشتر از نیروهای ما بود.

از تاریخ 22 اردیبهشت تقریباً نیروها حالت پدافندی داشتند و دشمن علاوه بر منطقه شلمچه در مقابل نیروهای قدس در شمال منطقه و همچنین در منطقه وسط حد مسئولیت قرارگاه فتج به صورت متوالی اقدام به تک می نمود و حتی در منطقه کوشک شدت حرکات و پاتکهای متوالی به حدی بود که قرارگاه کربلا نگران شد و احتمال می داد دشمن با یک حرکت قادر است پشت نیروهای ما را مسدود نماید و این نگرانی تا روز 31 اردیبهشت 1361 ادامه داشت.

در جهت تجدید سازمان و آوردن نیروهای جدید به منطقه، قرارگاه کربلا بایستی اقدام می نمود؛  اما به علت تک و پاتک های دشمن در سراسر منطقه جنوب، لازم بود تأمل کرد تا وضعیت با ثبات شود و اطمینان نسبی از نگهداری خط پدافندی در جبهه جنوب حاصل گردد. این موضوع تا روز 27 اردیبهشت 1361 ادامه داشت.

در همان روز قرارگاه نصر، دستور جزء به جزء شماره 6 را صادر کرد و تغییراتی در سازمان رزم به قرارگاه تابعه ابلاغ نمود که به شرح ذیل است:

  • تیپ17 علی بین ابیطالب از کنترل قرارگاه نصر خارج شد و در کنترل عملیاتی قرارگاه قدس قرار گرفت.
  • تیپ7 ولی عصر دزفول از قرارگاه نصر1 جدا شد و با تیپ3 لشکر21 قرارگاه نصر3 را تشکیل می دهند.
  • تیپ31 عاشورا از تیپ3 لشکر21 جداشد و با تیپ1 لشکر21 تشکیل قرارگاه نصر1 را می دهند.
  • قرارگاه نصر1، منطقه مسئولیت پدافندی قرارگاه نصر2 را نیز عهده دار می گردد.
  • تیپ2 لشکر21 حمزه و تیپ27 محمد رسول الله با نام قرارگاه نصر2 از خط پدافندی رها و برای اجرای عملیات آماده می شوند.
  • تیپ55 هوابرد و تیپ25 کربلا و گردان242 تانک با هم ادغام و با نام نصر7 مأموریت اجرا می کنند.
  • تیپ2 زرهی دزفول از کنترل قرارگاه نصر خارج می شود.
  • گردان803 پیادهاز نصر3 جدا و در اختیار نصر1 قرار می گیرد، تا در خط پدافندی استقرار یابد.

برای جا به جایی نیروها جهت اجرای مأموریت جدید زمان لازم داده شد و از تاریخ 28 اردیبهشت 1361 تغییر مکان نیروها شروع شد. روزها برای شناسایی در نظر گرفته شده بود و شبها برای جا به جایی اقدام می شد. در مدت جا به جایی نیروها، برای جبران کمبود عناصر حساس، مانند فرماندهی گردان یا دسته و خدمه سلاحهای اجتماعی، اجازه داده شد از سه گردان تیپ23 نوهد نیروها تأمین گردد.

تجدید سازمان قرارگاه نصر تا تاریخ 31 اردیبهشت 1361 ادامه داشت و در خاتمه روز مذکور نیروهای تک کننده آمادگی خود را اعلام نمودند.

 نمونه ای از پیامهای ارسالی و دریافتی نصر2 در مرحله سوم عملیات بیت المقدس

تاریخ ساعت گوینده پیام گیرنده پیام شرح پیام
20/2 06:05 فرمانده نصر نصر2 تانکها را سریع در خط مستقر نمایید و با تیپ3 دست به دست هم بدهید.
  07:08   نصر2 فاصله بین خودتان و نصر1 را با آتش بپوشانید.
  07:15   فرمانده نصر نیاز شدید به بالگرد داریم.
  07:16   نصر2 فعلاً مقدور نیست به موقع اقدام کنیم.
  07:41   فرمانده نصر از جلو و پهلوها زیر اتش هستیم و از بالگردها نیز خبری نیست. نصر2 برای دو خاکریز، تقاضای بالگرد کرده است.
  07:45   به نصر2 به توپخانه لشکری ابلاغ شد تا مختصات مورد نظر را زیر آتش بگیرد. بالگرد نیز از طریق قرارگاه کربلا اقدام خواهد شد.
  08:00   نصر2 یک دو قبضه موشک تاو بفرستید جلو، مالیوتکا، تفنگ 106 مم بفرستید جلو تانکها را بزنند اجازه ندهند جلوتر بیایند.
  08:10   فرمانده نصر بالگردها اشتباهی به منطقه دیگر رفتند بگویید آنها را به منطقه نصر2 هدایت کنند.
  08:25   نصر2 از موشک تاو و مالیوتکا و تفنگ106 مم استفاده کنید اگر بردش نمی رسد. بالگردها هم نمی توانند بزنن صبر کنید نزدیک بیایند بعد بزنند.
  09:25   نصر2 بچه ها با مالیوتکا تیراندازی نمایند؛ زیرا برابر اطلاعیه دشمن نتیجه آن بسیار عالی است.
  09:48   نصر1 و 2 احتمالاً واحدی به رمز 2 در مقابل آنها است. شدیداً آنها را زیر آتش بگیرید.

 

انتهای مطلب

منبع: نصر بزرگ، سرتیپ شاهین راد، فرض الله، 1384، عرشان، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده