روز گذشته پیکر گلگون کفن تیمسار جانباز ارتش، جاوید میرجمهری با ادای تشریفات و احترامات نظامی در خاک وطن آرام گرفت

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده