گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان
گزارش دوره آموزشی معارف

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/11/1400 (بهمن ماه) در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) به مدت 23 ساعت و به استعداد 251 نفر در مرکز آموزش شهید گنجویی کرمان با بکارگیری تعداد 12 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 28 ساعت نفر در تاریخ 17/11/1400الی 19/11/1400 به مدت 3 روز اجرا نمود.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده